Giant Firecracker Graveyard 3.4 Meta Mới!

Arrows Bats Firecracker Giant
Graveyard Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Giant Snowball

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tuyệt!

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord