Lava Miner Firecracker 4 Firecracker decks Meta Mới!

Baby Dragon Barbarian Barrel Barbarians Firecracker
Inferno Dragon Lava Hound Miner Poison

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord