EG Double Witch Miner 3.4 Meta Mới!

Elixir Golem Fisherman The Log Mega Minion
Miner Night Witch Poison Witch

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord