Ram Rider Bridgespam 3.3 Top Thang Ram Rider Meta Mới!

Barbarian Barrel Ice Golem Inferno Dragon Lumberjack
Minion Poison Ram Rider Giant Snowball

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord