GobGiant Sparky 3.9 Top Thang Grand Challenge Meta Mới!

Fireball Goblin Giant Guards Ice Spirit
Lumberjack Mega Minion Musketeer Sparky

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Các bộ bài tương tự

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord