Royal Hogs Barbs Pump bait 3.6 Grand Challenge Meta Mới! Bộ bài 20 trận thắng!

Bandit Barbarian Barrel Barbarians Bats
Musketeer Elixir Collector Royal Hogs Giant Snowball

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Các bộ bài tương tự

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord