X-Bow eWiz cycle 3.4 Grand Challenge Meta Mới!

Fireball Guards Ice Golem Ice Spirit
Inferno Tower The Log X-Bow Electro Wizard

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord