Sudden Death 3M Hunter Ram

Deck Check Rating

Attack
Tuyệt!
Phòng thủ
Godly!
Synergy
Godly!
Versatility
Godly!
F2P score
RIP

2 warnings

Deck Builder Rating

attack
defense
synergy
balance
Deck Builder

Các bộ bài tương tự

Buying Pass Royale, offers or gems?

Support Deck Shop! Use the code deckshop.

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!