Mortar Rascals RamRider 3.8 Top Thang Ram Rider

Bats Fireball Goblin Gang Minion Horde
The Log Mortar Ram Rider Rascals

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord