Spell Traps

Deck Check Rating

Attack
Tồi tệ
Phòng thủ
Godly!
Synergy
Tốt
Versatility
Godly!
F2P score
Tồi tệ

Deck Builder Rating

attack
defense
synergy
balance
Deck Builder

Các bộ bài tương tự

Buying Pass Royale, offers or gems?

Support Deck Shop! Use the code deckshop.

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!