3x elixir 3M Splash Golem GY 5.9 Triple Elixir Challenge

Three Musketeers Baby Dragon Executioner Golem
Graveyard P.E.K.K.A Rocket Tornado

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord