Golem Beatdown 4.3 Archetype Deck Challenge Bộ Bài Cổ Điển

Baby Dragon Golem Lightning Lumberjack
Mega Minion Night Witch Tornado Zap

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord