Log Bait Bridge Spam 2.9 Giải đấu Clash Royale

Bandit Goblin Barrel Dark Prince Goblin Gang
The Log Princess Spear Goblins Tornado

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord