X-Bow 2.9 2.9 Bộ bài tốt nhất Meta Mới! Bộ bài 20 trận thắng! Giải đấu Clash Royale Bộ Bài Cổ Điển

Archers Fireball Ice Golem Ice Spirit
The Log Skeletons Tesla X-Bow

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tuyệt!

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop emote giveaway tournament!

Join now!