PEKKA GobHut Miner control 4 Giải đấu Clash Royale

Flying Machine Royal Ghost Goblin Hut Miner
P.E.K.K.A Poison Zap Zappies

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord