Đây là bộ bài cho Đấu trường 1, but your Arena is set to 8. Set it to Arena 1

A1 – Goblin barrel 3.5

Spear Goblins Goblins Knight Fireball
Musketeer Giant Goblin Hut Goblin Barrel

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tuyệt!

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord