Golem double prince beatdown 4.4 Grand Challenge Giải đấu Clash Royale

Baby Dragon Dark Prince Golem Mega Minion
Prince Elixir Collector Tornado Zap

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord