Xbow Hunter 3.1 Chú ý đến không phải meta

Fireball Guards Hunter Ice Golem
Ice Spirit The Log Mega Minion X-Bow

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord