Nado Log Bait

Deck Check Rating

Attack
Tồi tệ
Phòng thủ
Tuyệt!
Synergy
Tốt
Versatility
Tệ
F2P score
Tồi tệ

1 problems

Deck Builder Rating

attack
defense 1
synergy
balance
Deck Builder

Các bộ bài tương tự

Buying Pass Royale, offers or gems?

Support Deck Shop! Use the code deckshop.

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!