Giant Skelly Hog Miner eBarb beatdown 4 Chú ý đến không phải meta

Goblins Minion Elite Barbarians Hog Rider
Tornado Giant Skeleton Miner Executioner

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord