2.6 Hog cycle 2.6 Bộ bài tốt nhất Bộ bài 20 trận thắng!

Cannon Fireball Hog Rider Ice Golem
Ice Spirit The Log Musketeer Skeletons

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord