Kiểm tra bộ bài

MỚI Bạn có thể kiểm tra bộ bài của bạn ngay từ nhật kí chiến đấu của bạn!

MÃ của Người chơi là gì?

1. Đấu trường của bạn?

Để cung cấp cho bạn lời khuyên tốt hơn về bộ bài của bạn, chúng tôi cần biết bạn đang ở đấu trường nào.

2. Thẻ bạn không có?

Để có các lời khuyên về thẻ tốt hơn, chúng tôi cần biết thẻ mà bạn không có.

3. Bộ bài của bạn?

Bấm vào thẻ để tạo một bộ bài.

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord