Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Royal Delivery

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Tesla Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Tesla Valkyrie Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Poison The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Miner Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Miner
Giant Snowball Bats
Zap Bats
Barbarian Barrel
The Log
Earthquake Tesla
Arrows Bats
Royal Delivery Bats
Fireball Tesla Electro Wizard
Poison Bats Electro Wizard
Lightning Tesla Valkyrie Electro Wizard
Rocket Valkyrie

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Tornado Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Tornado Poison The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Tornado Poison Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats The Log Tornado Miner Tesla Valkyrie Poison Electro Wizard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Bats The Log Tornado Miner

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Miner Valkyrie
Tesla + Valkyrie The Log
Valkyrie + Tesla Tornado Electro Wizard Bats
Tornado + Poison Electro Wizard Valkyrie
+ Miner Tornado The Log
+ Tesla Poison
+ Poison Electro Wizard Bats
+ Miner Tornado Valkyrie

Khắc tinh   52 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Electro Wizard Poison Tesla Bats Tornado The Log
Tornado Poison Electro Wizard Valkyrie The Log
Poison Miner The Log Electro Wizard
Valkyrie Poison Miner Bats Tesla Electro Wizard
Poison Tornado The Log Valkyrie Electro Wizard Tesla
Poison Tornado Tesla Electro Wizard
Valkyrie Poison The Log Electro Wizard
Tesla Bats The Log Electro Wizard
Tornado Valkyrie Electro Wizard The Log Tesla
The Log Poison Valkyrie
Bats Electro Wizard Tornado Tesla Poison
Poison The Log Tesla Valkyrie Electro Wizard Tornado Miner
Valkyrie Tesla
Valkyrie Electro Wizard Miner Bats Tornado
The Log Tornado Tesla Poison Miner Valkyrie Electro Wizard Bats
Tornado Tesla The Log Electro Wizard Bats
Tesla Valkyrie Bats Electro Wizard
Electro Wizard The Log Tesla Tornado Valkyrie
Electro Wizard Poison The Log Miner
Poison Bats Tornado Electro Wizard Tesla
Poison Valkyrie Electro Wizard The Log Tornado
Tesla Bats
Poison
Tornado Tesla Bats Electro Wizard Valkyrie
Electro Wizard The Log Tesla Miner Poison
Electro Wizard The Log Tornado Valkyrie Poison Miner Tesla
Valkyrie Poison Tornado The Log Tesla Electro Wizard
Miner Poison
The Log Electro Wizard Valkyrie Tesla Poison
Poison Valkyrie Tornado
Tesla The Log Electro Wizard Poison Tornado Valkyrie
The Log Poison Electro Wizard Tornado Bats Tesla Valkyrie
The Log Electro Wizard Tornado Valkyrie Bats
Tornado Poison Valkyrie Electro Wizard Bats Tesla The Log
Poison Tornado Electro Wizard The Log
Tesla Poison Tornado Electro Wizard
Valkyrie Poison
Valkyrie Tornado Electro Wizard Miner Tesla The Log
Valkyrie Electro Wizard The Log
Electro Wizard Valkyrie Poison The Log Tesla Tornado
Electro Wizard Tesla Bats Tornado Poison
Electro Wizard Miner Tesla Bats
Valkyrie The Log Electro Wizard
Electro Wizard Poison Tesla
Miner Tesla Electro Wizard Valkyrie
Tesla Electro Wizard Valkyrie Tornado
Electro Wizard Tesla Poison Miner Valkyrie
Tesla Valkyrie
Bats Tesla Tornado Electro Wizard The Log
Tesla Electro Wizard Bats Tornado
Tornado Electro Wizard Tesla The Log Bats Valkyrie
Miner Electro Wizard The Log Tornado Bats Valkyrie Poison Tesla
Electro Wizard Poison Bats Valkyrie Tesla
Poison Electro Wizard Bats Valkyrie
Poison Tesla Valkyrie Tornado Electro Wizard
Poison The Log Valkyrie Electro Wizard
Poison Tornado Tesla Valkyrie Electro Wizard
Electro Wizard Bats Poison Tesla Tornado
Valkyrie Tesla Electro Wizard Tornado
Valkyrie Electro Wizard Tornado The Log Poison Tesla
Electro Wizard The Log Tornado Tesla
Poison Valkyrie Electro Wizard Tesla Tornado The Log Bats
Electro Wizard Valkyrie Miner
Tesla Tornado Poison Electro Wizard Bats
Tesla Bats Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Poison Valkyrie The Log Electro Wizard Tornado Bats
The Log Tesla Bats Electro Wizard Poison
The Log Valkyrie Tesla Electro Wizard Tornado Poison Bats
The Log Electro Wizard Tornado Tesla Poison Valkyrie
Electro Wizard Poison Tornado Tesla Bats
The Log Tornado Electro Wizard Tesla Valkyrie Poison
Poison Valkyrie Tornado The Log Electro Wizard Tesla
Valkyrie Tornado Bats Electro Wizard Tesla Miner
Poison Tesla Tornado Electro Wizard
Bats The Log Poison Electro Wizard Tesla Tornado Valkyrie
Poison
Valkyrie Electro Wizard
The Log Tornado
Tornado Electro Wizard Tesla
Poison The Log Electro Wizard
Poison
Electro Wizard Miner Bats
Valkyrie Electro Wizard Bats
Tornado The Log
Poison Electro Wizard Tesla Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord