Bộ bài 4.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Quá nhiều quân chắn!

Bạn có quá nhiều quân chắn. Thông thường, một là đủ. Các quân chắn rất tốn kém và bạn khó có thể có hai trong số chúng cùng một lúc trên đấu trường. Hãy xem xét giữ lại một trong những thẻ sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Musketeer Hunter Witch Goblin Giant

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Musketeer Hunter Witch Goblin Giant Royal Ghost

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant Goblin Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Goblin Giant Royal Ghost

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Giant Goblin Giant Royal Ghost

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Royal Ghost

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Giant
Giant Snowball Goblins Musketeer Witch
Zap Goblins Royal Giant Witch Goblin Giant
Barbarian Barrel Goblins Musketeer Hunter Witch Royal Ghost
The Log Goblins Royal Giant Musketeer Hunter Witch
Earthquake Witch
Arrows Goblins Witch
Royal Delivery Goblins Musketeer Hunter Witch Royal Ghost
Fireball Musketeer Hunter Witch
Poison Musketeer Hunter Witch
Lightning Musketeer Hunter Witch
Rocket Musketeer Hunter Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Hunter Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Hunter Royal Ghost

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Royal Ghost

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins Musketeer Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Goblins Royal Ghost Musketeer Hunter Witch Royal Giant Lightning Goblin Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Goblins Royal Ghost Musketeer Hunter

Sự hiệp lực   2 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblins + Royal Giant
Royal Giant + Lightning Goblins Hunter Royal Ghost
Musketeer +
Hunter + Royal Giant
+ Goblin Giant
+ Royal Giant
+ Witch
+ Royal Giant

Khắc tinh   37 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Royal Ghost
Musketeer Goblin Giant Lightning Royal Ghost Witch Hunter
Hunter Royal Ghost Witch
Goblin Giant Royal Giant Lightning Witch Musketeer
Musketeer Hunter Lightning
Musketeer Goblins
Witch Goblins Hunter Musketeer
Royal Ghost Lightning Goblins Witch Hunter
Musketeer Witch
Lightning Witch Musketeer
Witch Hunter
Lightning Musketeer Witch Hunter
Goblins Witch Royal Ghost Hunter Musketeer
Hunter Musketeer Witch
Witch Hunter Musketeer Goblins
Lightning Royal Ghost Musketeer Goblins
Hunter Witch Musketeer Goblins
Musketeer Hunter
Goblins Lightning Musketeer Witch Hunter
Royal Giant Musketeer Lightning Goblin Giant Royal Ghost Witch
Witch Hunter Musketeer Lightning
Lightning Royal Giant Musketeer
Witch Lightning Hunter Royal Ghost
Hunter Musketeer
Witch Lightning
Witch Musketeer Hunter Goblins
Royal Giant Musketeer Lightning Witch Goblin Giant
Lightning Goblins Witch Royal Giant Musketeer
Royal Ghost Lightning Musketeer
Royal Ghost Hunter
Lightning
Musketeer Royal Giant Lightning Goblin Giant Witch
Lightning
Witch Royal Ghost Hunter
Hunter Witch
Musketeer Goblins Royal Ghost Lightning Hunter
Royal Ghost Witch Hunter Goblins Musketeer
Musketeer Witch Hunter Lightning
Lightning Hunter Witch Musketeer
Musketeer Witch
Goblins Witch
Lightning Hunter Witch Royal Ghost Musketeer
Hunter Musketeer Lightning Witch
Lightning Musketeer
Goblin Giant Lightning Royal Ghost Musketeer Hunter
Lightning Hunter Musketeer
Musketeer Royal Ghost
Hunter Witch Royal Ghost
Royal Giant Lightning Musketeer Goblin Giant
Hunter Witch Musketeer
Musketeer Goblins Goblin Giant Witch
Witch
Goblins Royal Ghost Witch Musketeer Hunter
Lightning Musketeer Royal Ghost Hunter Goblins
Goblins Witch Royal Ghost Musketeer
Hunter Musketeer Witch Lightning
Musketeer Hunter Witch
Lightning Royal Ghost
Lightning Witch Musketeer Royal Ghost Hunter
Lightning Musketeer Witch
Musketeer Lightning Witch
Lightning Hunter Musketeer Royal Ghost Goblins
Hunter Musketeer Goblins Lightning
Goblins Witch Hunter
Lightning Witch Goblins
Witch Hunter Musketeer
Witch Royal Ghost Hunter

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Hunter Royal Ghost Goblin Giant Musketeer
Royal Ghost Goblins Witch Hunter
Musketeer Royal Ghost Goblins Hunter Witch
Hunter Goblins Witch Royal Ghost Musketeer
Hunter Musketeer Witch Goblin Giant
Witch Royal Ghost Hunter Goblins Musketeer
Royal Ghost Goblins Musketeer Witch Hunter
Musketeer Hunter Goblins Royal Ghost Witch
Musketeer Hunter Goblin Giant Witch
Lightning Royal Giant Musketeer
Musketeer Royal Giant
Hunter Musketeer Witch
Royal Giant Witch Lightning Musketeer
Lightning Witch Musketeer Hunter Royal Ghost

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord