Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Golem Witch Magic Archer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Golem Valkyrie Giant Witch Magic Archer

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Golem Valkyrie Giant Magic Archer

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Goblin Barrel Magic Archer

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant Goblin Barrel
Giant Snowball Goblins Goblin Barrel Witch
Zap Goblins Goblin Barrel Witch
Barbarian Barrel Goblins Valkyrie Goblin Barrel Witch Magic Archer
The Log Goblins Goblin Barrel Witch
Earthquake Goblin Barrel Witch
Arrows Goblins Goblin Barrel Witch
Royal Delivery Goblins Valkyrie Goblin Barrel Witch Magic Archer
Fireball Goblin Barrel Witch Magic Archer
Poison Witch Magic Archer
Lightning Ice Golem Valkyrie Witch Magic Archer
Rocket Valkyrie Witch Magic Archer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Ice Golem Witch Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Ice Golem Valkyrie Magic Archer

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Ice Golem Valkyrie

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins Ice Golem Goblin Barrel Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Goblins Ice Golem Arrows Goblin Barrel Valkyrie Magic Archer Giant Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Goblins Ice Golem Arrows Goblin Barrel

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblins + Ice Golem Valkyrie Giant
Arrows + Giant
Ice Golem + Goblin Barrel Goblins Giant
Valkyrie + Goblins Magic Archer Witch
+ Witch Ice Golem Arrows Goblins Magic Archer
+ Ice Golem
+ Giant Valkyrie
+ Valkyrie Giant

Khắc tinh   40 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Ice Golem
Valkyrie Magic Archer Witch Ice Golem Arrows
Arrows Valkyrie Magic Archer Ice Golem Witch
Arrows Magic Archer
Giant Ice Golem Goblin Barrel Witch Valkyrie
Arrows Magic Archer
Goblins Valkyrie Ice Golem
Arrows Ice Golem Magic Archer Goblins Witch
Valkyrie Ice Golem Magic Archer Witch Arrows Goblins
Witch
Ice Golem Valkyrie Witch
Valkyrie Witch
Witch Ice Golem
Arrows Valkyrie Witch Magic Archer Goblins Ice Golem
Valkyrie Witch
Valkyrie Goblins Witch Ice Golem
Valkyrie Ice Golem Goblins
Goblins Witch
Ice Golem Valkyrie
Goblins Valkyrie Witch
Ice Golem Magic Archer Goblin Barrel Witch Giant
Witch
Magic Archer
Witch Arrows Valkyrie
Magic Archer
Witch
Witch Valkyrie Goblins
Magic Archer Ice Golem Goblin Barrel Witch Giant
Ice Golem Witch Goblins
Valkyrie Ice Golem
Valkyrie
Goblin Barrel
Witch Giant Valkyrie
Ice Golem Valkyrie
Arrows Valkyrie Witch
Arrows Ice Golem Valkyrie Witch Magic Archer
Arrows Valkyrie Goblins
Arrows Valkyrie Ice Golem Goblins Witch
Arrows Ice Golem Magic Archer
Witch Ice Golem
Witch Valkyrie
Valkyrie Ice Golem Witch
Valkyrie Witch Ice Golem Goblins
Valkyrie Ice Golem Magic Archer Arrows Witch
Witch
Ice Golem
Ice Golem Valkyrie
Magic Archer
Ice Golem Valkyrie
Ice Golem Valkyrie Witch
Giant Goblin Barrel Valkyrie Ice Golem
Valkyrie Witch
Ice Golem Witch Goblins
Witch
Ice Golem Goblins Witch Valkyrie
Arrows Magic Archer Goblins Ice Golem Goblin Barrel Valkyrie
Goblins Ice Golem Witch Valkyrie
Valkyrie Witch
Ice Golem Valkyrie Witch
Valkyrie Ice Golem Arrows
Witch Ice Golem Arrows Magic Archer Valkyrie
Witch Ice Golem
Valkyrie Witch Ice Golem
Valkyrie Magic Archer Ice Golem Goblins
Goblins
Goblins Valkyrie Ice Golem Witch Arrows
Ice Golem Witch Goblins Valkyrie
Arrows Witch Ice Golem
Witch Ice Golem Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Valkyrie Magic Archer Arrows Ice Golem
Witch Arrows Goblins Ice Golem
Arrows Ice Golem Valkyrie Witch Magic Archer Goblins
Ice Golem Arrows Valkyrie Goblins Witch Magic Archer
Ice Golem Arrows Witch Magic Archer
Ice Golem Goblins Arrows Witch Magic Archer Valkyrie
Arrows Ice Golem Magic Archer Valkyrie Goblins Witch
Valkyrie Goblins Ice Golem Witch Magic Archer
Arrows Magic Archer Witch Ice Golem
Ice Golem
Ice Golem Valkyrie
Arrows
Witch
Ice Golem Witch
Witch Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord