Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 problems 2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có đơn vị đối đất gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công dưới đất và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Baby Dragon Electro Dragon Goblin Giant Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Baby Dragon Dark Prince Electro Dragon Goblin Giant Ram Rider

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Giant Ram Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Tornado The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Dark Prince Goblin Giant Ram Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Baby Dragon Dark Prince Goblin Giant Ram Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Dark Prince Electro Dragon Ram Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Dark Prince Ram Rider
Giant Snowball Baby Dragon Electro Dragon Ram Rider
Zap Dark Prince Goblin Giant Ram Rider
Barbarian Barrel Ice Spirit Dark Prince
The Log Ice Spirit Dark Prince Ram Rider
Earthquake
Arrows Ice Spirit
Royal Delivery Ice Spirit Baby Dragon Dark Prince Electro Dragon Ram Rider
Fireball Baby Dragon Electro Dragon Ram Rider
Poison Electro Dragon
Lightning Baby Dragon Dark Prince Electro Dragon Ram Rider
Rocket Electro Dragon Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Tornado Baby Dragon Electro Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Tornado Baby Dragon Dark Prince Electro Dragon The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Tornado Baby Dragon Dark Prince

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit The Log Tornado Baby Dragon Dark Prince Electro Dragon Ram Rider Goblin Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Ice Spirit The Log Tornado Baby Dragon

Sự hiệp lực   2 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Tornado Goblin Giant Electro Dragon Ram Rider
Tornado + Ice Spirit Baby Dragon Dark Prince Electro Dragon
Baby Dragon + Tornado Electro Dragon
Dark Prince + Tornado The Log Ram Rider
+ Goblin Giant Baby Dragon Tornado Ice Spirit
+ Electro Dragon Ice Spirit
+ Dark Prince Ram Rider
+ The Log Ice Spirit Dark Prince

Khắc tinh   32 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon The Log Electro Dragon Tornado
Goblin Giant The Log Tornado Ice Spirit Baby Dragon Electro Dragon
Tornado The Log Ice Spirit Baby Dragon Electro Dragon Dark Prince
Electro Dragon Baby Dragon The Log Ram Rider
Goblin Giant Ram Rider Baby Dragon
Electro Dragon Baby Dragon
Baby Dragon Ice Spirit The Log Tornado
Baby Dragon Ice Spirit Tornado Electro Dragon
Electro Dragon Baby Dragon The Log Dark Prince
Ice Spirit Ram Rider The Log
Tornado Dark Prince The Log Ice Spirit
Electro Dragon Dark Prince The Log Baby Dragon
Baby Dragon Tornado Ice Spirit
The Log Tornado Baby Dragon Ram Rider
Dark Prince Electro Dragon
Tornado Ice Spirit Dark Prince
The Log Baby Dragon Dark Prince Tornado Ice Spirit
Tornado Ram Rider Dark Prince The Log Ice Spirit
Baby Dragon Ram Rider
Electro Dragon Tornado Dark Prince Ice Spirit Ram Rider The Log
The Log Goblin Giant Ram Rider Baby Dragon Electro Dragon Ice Spirit
Ice Spirit Ram Rider Electro Dragon Baby Dragon Tornado
Baby Dragon Dark Prince
Baby Dragon The Log Electro Dragon Tornado
Tornado
The Log Goblin Giant
Ram Rider Ice Spirit Electro Dragon
Dark Prince Tornado Baby Dragon The Log
Baby Dragon Dark Prince Ice Spirit Tornado The Log Electro Dragon
The Log Baby Dragon Goblin Giant
Tornado
Dark Prince Tornado The Log Electro Dragon Ram Rider Baby Dragon
The Log Tornado Ice Spirit Baby Dragon Electro Dragon
Tornado The Log Baby Dragon Electro Dragon
Baby Dragon Tornado The Log Ice Spirit Electro Dragon
Tornado The Log Electro Dragon Baby Dragon
Baby Dragon Tornado Ice Spirit Electro Dragon
The Log Ice Spirit Tornado Electro Dragon Dark Prince
Electro Dragon Dark Prince The Log Ice Spirit
Dark Prince Electro Dragon The Log Baby Dragon Ice Spirit Tornado
Ram Rider Electro Dragon Ice Spirit Tornado
Baby Dragon Dark Prince
Dark Prince The Log Goblin Giant
Baby Dragon Electro Dragon
Ice Spirit Dark Prince
Tornado Ram Rider Dark Prince
Ram Rider Electro Dragon Goblin Giant Dark Prince
The Log Goblin Giant Tornado
Tornado
Tornado Ice Spirit The Log
The Log Ram Rider Baby Dragon Tornado Electro Dragon
Dark Prince Electro Dragon
Baby Dragon Ice Spirit Electro Dragon Dark Prince
Dark Prince Tornado
The Log Dark Prince Ice Spirit Baby Dragon
Electro Dragon Dark Prince Ice Spirit Tornado Baby Dragon
Electro Dragon Tornado Ice Spirit Baby Dragon
Ice Spirit Dark Prince Tornado
Tornado Ice Spirit Baby Dragon Dark Prince The Log
Electro Dragon Ram Rider Dark Prince The Log Tornado
Baby Dragon Ram Rider The Log Tornado
Electro Dragon Ice Spirit Dark Prince Baby Dragon
Ram Rider Electro Dragon Baby Dragon Tornado
Dark Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Dragon Tornado Baby Dragon The Log Ice Spirit Goblin Giant Ram Rider Dark Prince
The Log Baby Dragon Ice Spirit
The Log Dark Prince Baby Dragon Electro Dragon Ice Spirit Tornado
Tornado The Log Baby Dragon Dark Prince Ram Rider Electro Dragon
Tornado Baby Dragon Ice Spirit Ram Rider Electro Dragon Goblin Giant
Tornado The Log Ice Spirit Baby Dragon Electro Dragon
Dark Prince The Log Ice Spirit Electro Dragon Tornado Baby Dragon Ram Rider
Dark Prince Ice Spirit Baby Dragon Tornado
Baby Dragon Ice Spirit Goblin Giant Electro Dragon Tornado Ram Rider
Baby Dragon Ram Rider
Ram Rider
The Log Tornado Ice Spirit
Dark Prince Tornado
The Log Ram Rider Baby Dragon
Ice Spirit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord