Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

3 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Dart Goblin Electro Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Prince Electro Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant Wall Breakers

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Tornado

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Royal Giant Wall Breakers Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Royal Giant Dart Goblin Wall Breakers Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Dragon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Royal Giant Wall Breakers Prince
Giant Snowball Goblin Gang Dart Goblin Wall Breakers Electro Dragon
Zap Goblin Gang Royal Giant Dart Goblin Wall Breakers Prince
Barbarian Barrel Goblin Gang Dart Goblin Wall Breakers
The Log Goblin Gang Royal Giant Dart Goblin Wall Breakers Prince
Earthquake Goblin Gang
Arrows Goblin Gang Dart Goblin Wall Breakers
Royal Delivery Goblin Gang Dart Goblin Wall Breakers Prince Electro Dragon
Fireball Goblin Gang Dart Goblin Wall Breakers Electro Dragon
Poison Goblin Gang Dart Goblin Electro Dragon
Lightning Prince Electro Dragon
Rocket Prince Electro Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Tornado Electro Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Tornado Electro Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Tornado Prince

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Dart Goblin

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Wall Breakers Arrows Goblin Gang Dart Goblin Tornado Prince Electro Dragon Royal Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Wall Breakers Arrows Goblin Gang Dart Goblin

Sự hiệp lực   2 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Royal Giant Prince
Goblin Gang + Dart Goblin
Royal Giant + Arrows Tornado Dart Goblin
Dart Goblin + Goblin Gang Royal Giant
+
+ Royal Giant Electro Dragon
+ Arrows
+ Tornado

Khắc tinh   47 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Tornado Dart Goblin Electro Dragon Prince
Electro Dragon Tornado Arrows Dart Goblin Goblin Gang
Arrows Tornado Goblin Gang Electro Dragon
Arrows Dart Goblin Electro Dragon
Royal Giant Dart Goblin Goblin Gang Prince
Dart Goblin Electro Dragon Arrows
Tornado
Arrows Tornado Goblin Gang Electro Dragon
Electro Dragon Goblin Gang Prince Arrows
Goblin Gang Prince
Tornado Prince Goblin Gang
Electro Dragon
Dart Goblin Goblin Gang Tornado
Arrows Goblin Gang Tornado Dart Goblin
Electro Dragon Prince Goblin Gang
Goblin Gang Prince Tornado Dart Goblin
Goblin Gang Prince Tornado Dart Goblin
Tornado Goblin Gang Prince
Goblin Gang
Goblin Gang Tornado Dart Goblin Electro Dragon Prince
Dart Goblin Royal Giant Electro Dragon
Electro Dragon Tornado Dart Goblin Goblin Gang
Dart Goblin Royal Giant Prince
Tornado Goblin Gang Arrows Electro Dragon
Prince
Tornado Prince
Royal Giant
Dart Goblin Electro Dragon Goblin Gang Royal Giant Wall Breakers
Prince Tornado Goblin Gang
Tornado Electro Dragon Goblin Gang
Royal Giant Dart Goblin
Tornado
Arrows Electro Dragon Tornado Goblin Gang Prince
Arrows Tornado Dart Goblin Electro Dragon
Goblin Gang Arrows Tornado Dart Goblin Electro Dragon
Arrows Tornado Dart Goblin Electro Dragon Goblin Gang
Tornado Arrows Electro Dragon
Electro Dragon Dart Goblin Goblin Gang Tornado
Electro Dragon Prince Tornado
Electro Dragon Prince Goblin Gang
Arrows Electro Dragon Tornado Dart Goblin
Electro Dragon Tornado Dart Goblin
Prince Goblin Gang
Goblin Gang Prince
Dart Goblin Electro Dragon
Prince Dart Goblin
Tornado Goblin Gang Prince
Royal Giant Electro Dragon Prince
Prince
Tornado Goblin Gang
Prince Tornado
Tornado Goblin Gang Dart Goblin Prince
Arrows Dart Goblin Electro Dragon Goblin Gang Tornado
Goblin Gang Prince Electro Dragon
Goblin Gang Prince Electro Dragon
Tornado Prince Goblin Gang
Goblin Gang Arrows Dart Goblin Prince
Arrows Tornado Dart Goblin Goblin Gang Electro Dragon
Electro Dragon Goblin Gang Dart Goblin Tornado
Goblin Gang Tornado Prince
Goblin Gang Tornado Dart Goblin Prince
Electro Dragon Tornado Dart Goblin Prince Goblin Gang
Dart Goblin Goblin Gang Tornado Arrows
Electro Dragon Goblin Gang Prince
Arrows Dart Goblin Tornado Electro Dragon
Goblin Gang Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Tornado Electro Dragon Dart Goblin Arrows Goblin Gang
Dart Goblin Goblin Gang Arrows
Arrows Electro Dragon Dart Goblin Goblin Gang Tornado
Arrows Tornado Goblin Gang Dart Goblin Electro Dragon
Tornado Arrows Goblin Gang Electro Dragon Dart Goblin
Tornado Dart Goblin Electro Dragon Arrows
Arrows Dart Goblin Goblin Gang Tornado Electro Dragon
Dart Goblin Goblin Gang Tornado Prince
Arrows Goblin Gang Electro Dragon Dart Goblin Tornado
Dart Goblin Royal Giant Wall Breakers
Prince Royal Giant Wall Breakers Dart Goblin
Arrows Dart Goblin Tornado
Dart Goblin Goblin Gang Tornado Prince
Royal Giant Wall Breakers
Goblin Gang Dart Goblin Prince

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord