Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 5 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Firecracker

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Wizard Bandit Sparky

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Minion Horde Valkyrie Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Skeleton Army Bandit Sparky
Giant Snowball Minion Horde Skeleton Army
Zap Minion Horde Skeleton Army Bandit Sparky
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Skeleton Army Bandit Sparky
The Log Skeleton Army Bandit Sparky
Earthquake Skeleton Army
Arrows Minion Horde Skeleton Army
Royal Delivery Minion Horde Valkyrie Wizard Skeleton Army Bandit Sparky
Fireball Minion Horde Wizard Skeleton Army Bandit Sparky
Poison Minion Horde Wizard Skeleton Army Sparky
Lightning Valkyrie Wizard Bandit Sparky
Rocket Minion Horde Valkyrie Wizard Sparky

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Valkyrie Wizard Sparky

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Valkyrie Rage Skeleton Army Sparky

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Arrows Skeleton Army Bandit Valkyrie Minion Horde Wizard Sparky

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Rage Arrows Skeleton Army Bandit

Sự hiệp lực   2 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows +
Minion Horde + Rage Skeleton Army
Valkyrie + Wizard
Wizard + Sparky Valkyrie Bandit
+ Minion Horde
+ Minion Horde
+ Wizard
+ Wizard

Khắc tinh   58 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Arrows
Bandit Valkyrie
Valkyrie Minion Horde Skeleton Army Wizard Arrows
Skeleton Army Arrows Valkyrie Wizard Minion Horde
Arrows Bandit
Wizard Minion Horde Valkyrie Skeleton Army
Arrows Wizard
Wizard Sparky Valkyrie Skeleton Army Minion Horde
Wizard Arrows Minion Horde
Sparky Valkyrie Minion Horde Arrows Skeleton Army Wizard
Minion Horde Skeleton Army Sparky Wizard
Valkyrie Skeleton Army Sparky Wizard Minion Horde
Valkyrie Skeleton Army Wizard Sparky
Wizard Minion Horde
Arrows Wizard Skeleton Army Valkyrie Bandit
Sparky Minion Horde Valkyrie Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Minion Horde Bandit Valkyrie
Skeleton Army Bandit Valkyrie Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army Sparky Bandit
Minion Horde Wizard Valkyrie Sparky
Skeleton Army Minion Horde Sparky Bandit Valkyrie Wizard
Bandit Wizard
Minion Horde Wizard
Bandit Minion Horde Sparky
Minion Horde Valkyrie Sparky Skeleton Army Wizard Arrows
Sparky Skeleton Army Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde Sparky Valkyrie
Skeleton Army Sparky Minion Horde
Bandit Valkyrie Wizard
Wizard Valkyrie Minion Horde Skeleton Army
Valkyrie
Valkyrie Minion Horde Skeleton Army Wizard
Arrows Wizard Minion Horde Valkyrie Skeleton Army
Arrows Wizard Skeleton Army Minion Horde Valkyrie
Skeleton Army Arrows Minion Horde Valkyrie Wizard
Wizard Valkyrie Arrows Skeleton Army
Arrows Wizard Minion Horde
Wizard Minion Horde
Bandit Wizard Valkyrie
Bandit Skeleton Army Minion Horde Valkyrie
Valkyrie Skeleton Army Minion Horde Bandit
Valkyrie Bandit Wizard Arrows Sparky
Minion Horde Wizard
Minion Horde Skeleton Army Bandit
Skeleton Army Valkyrie Bandit Minion Horde Sparky
Wizard Minion Horde
Bandit Valkyrie Skeleton Army
Minion Horde Skeleton Army Bandit Valkyrie
Minion Horde Skeleton Army Valkyrie Sparky Wizard
Minion Horde Valkyrie Sparky
Minion Horde Skeleton Army Sparky
Skeleton Army Minion Horde Sparky
Sparky Wizard
Skeleton Army Valkyrie Bandit
Bandit Arrows Wizard Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Minion Horde Bandit
Wizard Bandit Sparky Skeleton Army Valkyrie Minion Horde
Sparky Bandit Wizard Skeleton Army Valkyrie
Valkyrie Arrows
Skeleton Army Bandit Arrows Minion Horde Wizard Valkyrie
Minion Horde Wizard Skeleton Army
Valkyrie Skeleton Army Wizard Minion Horde Bandit
Skeleton Army Valkyrie Minion Horde Bandit
Skeleton Army Wizard Minion Horde Sparky
Skeleton Army Valkyrie Minion Horde Wizard Arrows
Minion Horde Skeleton Army Valkyrie
Minion Horde Arrows Wizard
Minion Horde Wizard Valkyrie Sparky Bandit

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Valkyrie Skeleton Army Arrows Sparky
Wizard Bandit Arrows
Wizard Skeleton Army Arrows Valkyrie Minion Horde Bandit
Arrows Wizard Bandit Valkyrie
Arrows Minion Horde Wizard
Wizard Arrows Valkyrie
Arrows Valkyrie Wizard Bandit
Valkyrie Skeleton Army Bandit Sparky Wizard Minion Horde
Wizard Arrows Minion Horde
Skeleton Army
Skeleton Army Minion Horde Valkyrie
Arrows Wizard
Bandit
Bandit
Rage Valkyrie Bandit
Sparky Wizard Arrows Valkyrie Bandit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord