Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

3 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Firecracker

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Wizard Baby Dragon Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard Baby Dragon Ram Rider

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Rocket Ram Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball Rocket

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Ram Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Ram Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Skeleton Army
Giant Snowball Minion Horde Skeleton Army
Zap Minion Horde Skeleton Army Ram Rider
Barbarian Barrel Skeleton Army
The Log Skeleton Army Ram Rider
Earthquake Skeleton Army
Arrows Minion Horde Skeleton Army
Royal Delivery Minion Horde
Fireball Minion Horde Wizard Ram Rider
Poison Minion Horde Wizard Skeleton Army
Lightning Wizard Baby Dragon Ram Rider
Rocket Wizard Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Wizard Rocket Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Wizard Rocket Baby Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Rocket Skeleton Army Clone

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeleton Army Clone Fireball Baby Dragon Minion Horde Wizard Ram Rider Rocket

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Skeleton Army Clone Fireball Baby Dragon

Sự hiệp lực   0 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion Horde + Clone Skeleton Army
Fireball + Ram Rider
Wizard +
Rocket +
+ Clone Minion Horde
+ Skeleton Army Minion Horde Baby Dragon
+ Clone
+ Fireball

Khắc tinh   63 74

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Horde Baby Dragon Fireball Rocket Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Wizard Baby Dragon Minion Horde Fireball
Fireball Baby Dragon Ram Rider
Wizard Minion Horde Baby Dragon Ram Rider Fireball Skeleton Army Rocket
Wizard Baby Dragon Skeleton Army Fireball Rocket Minion Horde
Wizard Fireball Minion Horde Baby Dragon Rocket
Fireball Skeleton Army Wizard Rocket Baby Dragon Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army Ram Rider Wizard
Rocket Skeleton Army Minion Horde Wizard
Skeleton Army Baby Dragon Wizard
Wizard Baby Dragon Fireball Minion Horde
Wizard Fireball Skeleton Army Ram Rider Baby Dragon
Skeleton Army Minion Horde Wizard
Minion Horde Skeleton Army
Baby Dragon Fireball Minion Horde Skeleton Army Rocket
Skeleton Army Rocket Ram Rider Minion Horde
Minion Horde Baby Dragon Ram Rider Wizard
Skeleton Army Minion Horde Fireball Wizard Ram Rider
Baby Dragon Wizard Ram Rider Fireball Rocket
Fireball Wizard Rocket Minion Horde Baby Dragon Ram Rider
Fireball Wizard Skeleton Army Minion Horde Baby Dragon
Minion Horde Skeleton Army
Rocket Fireball
Minion Horde Skeleton Army
Fireball Rocket
Fireball Rocket Baby Dragon Wizard
Wizard Fireball Baby Dragon Minion Horde Skeleton Army
Rocket Fireball
Rocket Fireball Baby Dragon
Fireball Rocket Skeleton Army Wizard Minion Horde
Fireball Minion Horde Wizard Skeleton Army Baby Dragon Ram Rider
Wizard Skeleton Army Minion Horde Fireball Baby Dragon
Skeleton Army Fireball Minion Horde Wizard Baby Dragon
Wizard Baby Dragon Skeleton Army
Fireball Minion Horde Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Minion Horde Wizard
Fireball Rocket Wizard
Skeleton Army Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army Rocket
Fireball Wizard Baby Dragon Rocket
Wizard Rocket Minion Horde Ram Rider Fireball
Skeleton Army Minion Horde Rocket Baby Dragon
Skeleton Army Rocket Minion Horde
Rocket Baby Dragon Wizard Fireball Minion Horde
Skeleton Army Rocket
Skeleton Army Minion Horde Ram Rider
Skeleton Army Rocket Minion Horde Ram Rider Wizard
Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army
Minion Horde Skeleton Army
Skeleton Army
Fireball Wizard Ram Rider Baby Dragon
Skeleton Army Minion Horde
Rocket Baby Dragon Wizard Skeleton Army Minion Horde
Wizard Skeleton Army
Fireball Baby Dragon
Rocket Baby Dragon Wizard Fireball Minion Horde Skeleton Army
Minion Horde Baby Dragon Wizard Rocket Fireball Skeleton Army
Skeleton Army Minion Horde Fireball Wizard
Skeleton Army Baby Dragon Minion Horde Fireball Rocket
Ram Rider Skeleton Army Rocket Minion Horde Wizard
Minion Horde Skeleton Army Ram Rider Baby Dragon Wizard
Rocket Minion Horde Baby Dragon Skeleton Army
Minion Horde Fireball Ram Rider Wizard Baby Dragon
Minion Horde Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Baby Dragon Ram Rider Skeleton Army Fireball
Wizard Baby Dragon
Wizard Skeleton Army Minion Horde Baby Dragon
Wizard Baby Dragon Ram Rider
Baby Dragon Ram Rider Fireball Wizard Minion Horde
Baby Dragon Wizard
Fireball Baby Dragon Ram Rider Wizard
Skeleton Army Baby Dragon Minion Horde
Wizard Baby Dragon Minion Horde Fireball Ram Rider
Baby Dragon Fireball
Fireball Skeleton Army Clone Baby Dragon Ram Rider
Skeleton Army Clone Ram Rider Minion Horde
Fireball Rocket Baby Dragon Wizard
Fireball Ram Rider Baby Dragon
Minion Horde Baby Dragon
Skeleton Army Clone Minion Horde Fireball Ram Rider
Fireball
Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord