Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Firecracker

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Ice Golem Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Golem Wizard P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Golem Hog Rider P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Minion Hog Rider Skeleton Army
Zap Minion Skeleton Army
Tornado Minion Hog Rider Skeleton Army
The Log Skeleton Army
Arrows Minion Skeleton Army
Fireball Minion Wizard
Poison Minion Wizard Skeleton Army
Lightning Wizard
Rocket Hog Rider Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Ice Golem Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Ice Golem Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Golem Skeleton Army P.E.K.K.A

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Ice Golem Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Ice Golem Minion Skeleton Army Hog Rider Wizard Lightning P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Ice Golem Minion Skeleton Army

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider P.E.K.K.A Ice Golem Lightning
Minion + P.E.K.K.A Hog Rider
Ice Golem + Hog Rider Zap
Hog Rider + Zap Ice Golem Lightning Minion P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A
+
+ Hog Rider P.E.K.K.A Zap
+ Lightning Zap Minion Wizard Hog Rider

Khắc tinh   64 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Zap Lightning Minion Wizard Skeleton Army Ice Golem
Wizard Skeleton Army Zap Ice Golem
P.E.K.K.A Ice Golem Wizard Minion Hog Rider Skeleton Army Lightning
Wizard Ice Golem Skeleton Army P.E.K.K.A Minion
Wizard Zap Ice Golem Minion
P.E.K.K.A Lightning Skeleton Army Ice Golem Wizard
Skeleton Army P.E.K.K.A Minion Wizard
Ice Golem Lightning P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard Minion
Skeleton Army Wizard
Lightning Wizard Zap Ice Golem Minion
Skeleton Army Wizard Ice Golem Zap
Wizard P.E.K.K.A Skeleton Army
Skeleton Army P.E.K.K.A Ice Golem Minion
Lightning Skeleton Army P.E.K.K.A Minion Ice Golem
Skeleton Army P.E.K.K.A Minion
Minion P.E.K.K.A Ice Golem Wizard
P.E.K.K.A Skeleton Army Lightning Wizard Minion Zap
Lightning Ice Golem Wizard Hog Rider
Minion Wizard Lightning
Wizard Skeleton Army Lightning Zap P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Minion Skeleton Army
Lightning
Skeleton Army P.E.K.K.A Minion
Lightning Ice Golem
Lightning Ice Golem Wizard
Wizard Skeleton Army P.E.K.K.A
Lightning
P.E.K.K.A Minion Lightning
Lightning P.E.K.K.A Skeleton Army Ice Golem Wizard
Skeleton Army P.E.K.K.A Zap Wizard
Ice Golem Zap Skeleton Army Wizard Minion
Skeleton Army Lightning Minion Zap Wizard
Minion Wizard Ice Golem Skeleton Army
Zap Ice Golem Wizard
Lightning Ice Golem Wizard Minion
Lightning Wizard
Skeleton Army Ice Golem Minion Zap P.E.K.K.A
Skeleton Army Ice Golem Zap P.E.K.K.A Minion
Lightning Wizard Ice Golem
Wizard Minion Lightning Zap
P.E.K.K.A Minion Skeleton Army Ice Golem Lightning
P.E.K.K.A Skeleton Army Ice Golem Lightning Minion
Lightning Minion Wizard
P.E.K.K.A Ice Golem Skeleton Army
P.E.K.K.A Skeleton Army Ice Golem
Skeleton Army Lightning P.E.K.K.A Wizard Minion Hog Rider Ice Golem
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Skeleton Army Minion Ice Golem
Skeleton Army P.E.K.K.A Minion
Skeleton Army Ice Golem P.E.K.K.A Minion
Minion Ice Golem Wizard Lightning
Ice Golem Skeleton Army P.E.K.K.A Zap Minion
P.E.K.K.A Zap Skeleton Army Minion Wizard Lightning
Skeleton Army Ice Golem Wizard P.E.K.K.A
Lightning Ice Golem Zap Minion
Lightning Zap Ice Golem P.E.K.K.A Skeleton Army Minion Wizard
Zap Minion Lightning Ice Golem Skeleton Army Wizard
P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard Minion Ice Golem Lightning
Skeleton Army Lightning P.E.K.K.A Ice Golem Minion
Skeleton Army Lightning Wizard P.E.K.K.A Zap
Minion Ice Golem Skeleton Army Zap Wizard
Lightning Minion Zap P.E.K.K.A Skeleton Army Ice Golem
Minion Ice Golem Wizard Zap
P.E.K.K.A Minion Wizard Ice Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Wizard Minion Skeleton Army Ice Golem
Wizard Ice Golem
Zap Wizard Skeleton Army Minion Ice Golem
Wizard Ice Golem Zap
Ice Golem Zap Minion Wizard
Zap Ice Golem Wizard
Ice Golem Wizard
Skeleton Army Minion Ice Golem
Minion Wizard Ice Golem
Minion Ice Golem
Lightning Skeleton Army Ice Golem Minion
Skeleton Army Ice Golem
Ice Golem Lightning Zap Minion
Minion
Minion Zap Skeleton Army Lightning Ice Golem
Minion Ice Golem P.E.K.K.A
Zap
Ice Golem
Lightning

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord