Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Firecracker

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Ice Golem Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Golem Wizard P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Golem Hog Rider P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Hog Rider Skeleton Army
Giant Snowball Minion Hog Rider Skeleton Army
Zap Minion Skeleton Army
Barbarian Barrel Wizard Skeleton Army
The Log Hog Rider Skeleton Army
Earthquake Hog Rider Skeleton Army
Arrows Minion Skeleton Army
Royal Delivery Minion Hog Rider Wizard Skeleton Army P.E.K.K.A
Fireball Minion Hog Rider Wizard Skeleton Army
Poison Minion Wizard Skeleton Army
Lightning Ice Golem Wizard
Rocket Hog Rider Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Ice Golem Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Ice Golem Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Golem Skeleton Army P.E.K.K.A

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Ice Golem Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Ice Golem Minion Skeleton Army Hog Rider Wizard Lightning P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Ice Golem Minion Skeleton Army

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider P.E.K.K.A Ice Golem Lightning
Minion + P.E.K.K.A Hog Rider
Ice Golem + Hog Rider Zap
Hog Rider + Zap Ice Golem Lightning Minion P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A
+
+ Hog Rider P.E.K.K.A Zap
+ Lightning Zap Minion Wizard Hog Rider

Khắc tinh   67 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Ice Golem
Ice Golem Lightning Minion Skeleton Army Wizard Zap
Zap Skeleton Army Wizard Ice Golem
Wizard Ice Golem P.E.K.K.A Minion Skeleton Army Hog Rider Lightning
Wizard Lightning
Wizard P.E.K.K.A Minion Ice Golem Skeleton Army
Wizard Minion Zap Ice Golem
P.E.K.K.A Ice Golem Skeleton Army Wizard Lightning
P.E.K.K.A Skeleton Army Minion Wizard
Lightning P.E.K.K.A Ice Golem Skeleton Army Minion Wizard
Skeleton Army Wizard
Wizard Lightning Ice Golem Minion Zap
Wizard Ice Golem Zap Skeleton Army
P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Minion Ice Golem P.E.K.K.A
Lightning Ice Golem Skeleton Army Minion P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Skeleton Army Minion
Minion Ice Golem P.E.K.K.A Wizard
Skeleton Army P.E.K.K.A Lightning Zap Wizard Minion
Ice Golem Lightning Wizard Hog Rider
Minion Wizard Lightning
Lightning P.E.K.K.A Minion
Wizard Skeleton Army P.E.K.K.A Lightning Zap
P.E.K.K.A Skeleton Army Minion
Lightning
Skeleton Army P.E.K.K.A Minion
Lightning Ice Golem Hog Rider
Zap Skeleton Army Minion Lightning Ice Golem
Lightning Ice Golem Wizard
Wizard P.E.K.K.A Skeleton Army
Lightning
P.E.K.K.A Minion Lightning
Lightning Ice Golem Skeleton Army P.E.K.K.A Wizard
Wizard P.E.K.K.A Zap Skeleton Army
Ice Golem Minion Skeleton Army Wizard Zap
Skeleton Army Wizard Zap Minion Lightning
Minion Wizard Ice Golem Skeleton Army
Zap Ice Golem Wizard
Minion Ice Golem Wizard Lightning
Lightning Wizard
Skeleton Army P.E.K.K.A Minion Zap Ice Golem
Skeleton Army Ice Golem Zap Minion P.E.K.K.A
Lightning Wizard Ice Golem
Minion Wizard Zap Lightning
P.E.K.K.A Minion Skeleton Army Ice Golem Lightning
Skeleton Army P.E.K.K.A Ice Golem Minion Lightning
Lightning Minion Wizard
Ice Golem P.E.K.K.A Skeleton Army
Ice Golem Skeleton Army P.E.K.K.A
Lightning Skeleton Army P.E.K.K.A Hog Rider Wizard Minion Ice Golem
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Skeleton Army Minion Ice Golem
Skeleton Army P.E.K.K.A Minion
P.E.K.K.A Wizard
Ice Golem Skeleton Army Minion P.E.K.K.A
Lightning Ice Golem Minion Wizard
P.E.K.K.A Skeleton Army Ice Golem Zap Minion
P.E.K.K.A Skeleton Army Minion Wizard Lightning Zap
Skeleton Army P.E.K.K.A Wizard Ice Golem
Lightning Minion Ice Golem Zap
Lightning Skeleton Army P.E.K.K.A Zap Minion Wizard Ice Golem
Zap Lightning Minion Ice Golem Wizard Skeleton Army
Skeleton Army P.E.K.K.A Minion Ice Golem Lightning Wizard
Lightning Skeleton Army Minion Ice Golem P.E.K.K.A
Skeleton Army Zap Lightning Wizard P.E.K.K.A
Ice Golem Minion Skeleton Army Wizard Zap
Minion Lightning P.E.K.K.A Zap Ice Golem Skeleton Army
Minion Zap Wizard Ice Golem
P.E.K.K.A Minion Wizard Ice Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Zap Minion Ice Golem Skeleton Army
Wizard Ice Golem
Wizard Skeleton Army Zap Minion Ice Golem
Ice Golem Zap Wizard
Ice Golem Zap Minion Wizard
Zap Ice Golem Wizard
Ice Golem Wizard
Skeleton Army Minion Ice Golem Wizard
Minion Wizard Ice Golem
Lightning Skeleton Army Minion Ice Golem
Skeleton Army Ice Golem
Wizard
Lightning Minion Ice Golem Zap
Lightning
Lightning Minion Wizard P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord