Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tuyệt!

3 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Firecracker

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Firecracker Wizard Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Firecracker Valkyrie Wizard Executioner P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap The Log

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Firecracker Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball
Zap
Tornado
The Log
Arrows Firecracker
Fireball Firecracker Wizard Executioner
Poison Firecracker Wizard Executioner
Lightning Valkyrie Wizard Executioner
Rocket Valkyrie Wizard Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Firecracker Wizard Tornado Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Firecracker Valkyrie Wizard Tornado Executioner The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Tornado Executioner P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap The Log Firecracker Tornado Valkyrie Wizard Executioner P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap The Log Firecracker Tornado

Sự hiệp lực   6 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Tornado P.E.K.K.A Firecracker The Log Executioner
Firecracker + Zap Valkyrie
Valkyrie + Wizard Tornado P.E.K.K.A Executioner Firecracker
Wizard + Tornado P.E.K.K.A Valkyrie
+ Zap Wizard Executioner Valkyrie P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Zap
+ Zap Executioner Wizard The Log Valkyrie Tornado
+ P.E.K.K.A Zap

Khắc tinh   55 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Valkyrie Tornado Zap Wizard The Log Firecracker
Zap The Log Tornado Valkyrie Wizard Executioner Firecracker
The Log Firecracker
Wizard P.E.K.K.A Executioner Valkyrie
Executioner Wizard Tornado Firecracker The Log Valkyrie P.E.K.K.A
Wizard Executioner Tornado Zap Firecracker
Valkyrie P.E.K.K.A Firecracker Wizard Executioner The Log
P.E.K.K.A Wizard The Log
Valkyrie Tornado P.E.K.K.A The Log Wizard Executioner
Valkyrie The Log Executioner Wizard
Wizard Zap Executioner Firecracker Tornado
The Log Wizard Zap Tornado Valkyrie Executioner
Executioner P.E.K.K.A Wizard Valkyrie
Tornado P.E.K.K.A Valkyrie
Executioner Tornado P.E.K.K.A The Log Valkyrie
P.E.K.K.A Tornado Executioner The Log
P.E.K.K.A Valkyrie Executioner Wizard
P.E.K.K.A Tornado Wizard Valkyrie Executioner Zap The Log
Executioner Wizard The Log
Wizard Executioner Firecracker Tornado
Executioner Tornado Valkyrie The Log Firecracker Zap P.E.K.K.A Wizard
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Tornado Valkyrie
Executioner Firecracker The Log
The Log Valkyrie Tornado Executioner Wizard
Valkyrie Wizard Executioner P.E.K.K.A The Log Tornado
P.E.K.K.A Executioner Firecracker The Log Valkyrie
Wizard P.E.K.K.A Valkyrie Tornado
Zap The Log Executioner P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Wizard
Zap Wizard The Log Tornado Valkyrie Firecracker Executioner
Tornado The Log Zap Executioner Valkyrie Wizard
Valkyrie Executioner Tornado Wizard Firecracker The Log
Executioner Tornado Zap Wizard The Log
Executioner Wizard Tornado Firecracker
Valkyrie Executioner Wizard Firecracker
Valkyrie Tornado The Log P.E.K.K.A Zap
Valkyrie Zap P.E.K.K.A The Log
Valkyrie Executioner Tornado Wizard The Log Firecracker
Wizard Tornado Executioner Zap
P.E.K.K.A Firecracker
P.E.K.K.A Executioner Valkyrie The Log
Firecracker Wizard Executioner
P.E.K.K.A Valkyrie Executioner
P.E.K.K.A Executioner Valkyrie Tornado
P.E.K.K.A Valkyrie Executioner Wizard
P.E.K.K.A Executioner Valkyrie
P.E.K.K.A The Log Tornado
P.E.K.K.A Tornado
Tornado P.E.K.K.A Executioner The Log Valkyrie
The Log Firecracker Valkyrie Executioner Tornado Wizard
P.E.K.K.A Valkyrie Zap Executioner
Zap Executioner Wizard P.E.K.K.A Valkyrie
Valkyrie P.E.K.K.A Wizard Executioner Tornado
Valkyrie Executioner The Log Zap
Executioner Zap Valkyrie P.E.K.K.A Wizard Tornado Firecracker
Zap Firecracker Wizard Tornado
Valkyrie P.E.K.K.A Executioner Tornado Wizard
Valkyrie Executioner The Log Tornado P.E.K.K.A
Wizard The Log Tornado P.E.K.K.A Zap
Valkyrie Executioner The Log Zap Wizard Firecracker Tornado
Zap P.E.K.K.A Valkyrie
Executioner Zap Tornado Firecracker Wizard
P.E.K.K.A Wizard Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap The Log Executioner Wizard Tornado Valkyrie Firecracker
The Log Wizard Executioner
Wizard Zap Executioner The Log Valkyrie Firecracker Tornado
Zap Tornado Executioner The Log Wizard Firecracker Valkyrie
Executioner Tornado Zap Wizard Firecracker
The Log Zap Tornado Wizard Firecracker Executioner Valkyrie
Executioner Tornado The Log Firecracker Wizard Valkyrie
Valkyrie Tornado Executioner
Executioner Wizard Firecracker Tornado
Executioner Valkyrie The Log Firecracker Tornado
Valkyrie
Tornado
Executioner The Log Zap
Zap
Valkyrie P.E.K.K.A
Tornado Zap The Log
Executioner Valkyrie Firecracker

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord