Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tuyệt!

1 problems 3 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Firecracker

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Firecracker Wizard Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Firecracker Valkyrie Wizard Executioner P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Tornado The Log

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Firecracker Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado
Giant Snowball
Zap Firecracker
Barbarian Barrel Firecracker Valkyrie Wizard Executioner
The Log Firecracker
Earthquake Firecracker
Arrows Firecracker
Royal Delivery Firecracker Valkyrie Wizard Executioner P.E.K.K.A
Fireball Firecracker Wizard Executioner
Poison Firecracker Wizard Executioner
Lightning Valkyrie Wizard Executioner
Rocket Valkyrie Wizard Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Firecracker Wizard Tornado Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Firecracker Valkyrie Wizard Tornado Executioner The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Tornado Executioner P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap The Log Firecracker Tornado Valkyrie Wizard Executioner P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap The Log Firecracker Tornado

Sự hiệp lực   6 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Tornado P.E.K.K.A Firecracker The Log Executioner
Firecracker + Zap Valkyrie
Valkyrie + Wizard Tornado P.E.K.K.A Executioner Firecracker
Wizard + Tornado P.E.K.K.A Valkyrie
+ Zap Wizard Executioner Valkyrie P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A Tornado Valkyrie Zap
+ Zap Executioner Wizard The Log Valkyrie Tornado
+ P.E.K.K.A Zap

Khắc tinh   60 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log
Executioner The Log Tornado Valkyrie Firecracker
Executioner Valkyrie Tornado Wizard The Log Firecracker Zap
Executioner The Log Tornado Zap Valkyrie Wizard Firecracker
Firecracker The Log
P.E.K.K.A Wizard Valkyrie Executioner
Firecracker Wizard Executioner
Wizard Executioner The Log Firecracker Valkyrie P.E.K.K.A Tornado
Wizard Executioner Tornado Firecracker Zap
Valkyrie P.E.K.K.A Firecracker Wizard The Log Executioner
P.E.K.K.A Wizard The Log
Tornado Valkyrie P.E.K.K.A Wizard The Log Executioner
Valkyrie The Log Wizard Executioner
Wizard Executioner Firecracker Tornado Zap
The Log Tornado Wizard Executioner Zap Valkyrie
Valkyrie P.E.K.K.A Executioner Wizard
Valkyrie P.E.K.K.A Tornado
P.E.K.K.A Executioner The Log Tornado Valkyrie
Tornado P.E.K.K.A Executioner The Log
Valkyrie Wizard P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A Valkyrie The Log Zap Executioner Tornado Wizard
Executioner The Log Wizard
Tornado Wizard Firecracker Executioner
P.E.K.K.A Firecracker
Valkyrie Tornado Firecracker The Log P.E.K.K.A Wizard Executioner Zap
P.E.K.K.A
Tornado P.E.K.K.A Valkyrie
Executioner Firecracker The Log
Zap
Tornado Valkyrie The Log Executioner Wizard
Valkyrie Executioner Wizard Tornado P.E.K.K.A The Log
P.E.K.K.A Executioner Firecracker Valkyrie The Log
Valkyrie P.E.K.K.A Tornado Wizard
The Log Wizard Zap Tornado P.E.K.K.A Valkyrie Executioner
The Log Tornado Wizard Zap Executioner Valkyrie Firecracker
The Log Tornado Zap Valkyrie Executioner Firecracker Wizard
Valkyrie Tornado Executioner Wizard Firecracker The Log
Executioner Tornado Zap Wizard The Log
Tornado Executioner Wizard Firecracker
Executioner Firecracker Wizard Valkyrie
Valkyrie P.E.K.K.A The Log Zap Tornado
Valkyrie The Log P.E.K.K.A Zap
Executioner Valkyrie Firecracker The Log Tornado Wizard
Wizard Zap Tornado Executioner
P.E.K.K.A Firecracker
P.E.K.K.A Valkyrie Executioner The Log
Executioner Firecracker Wizard
Valkyrie P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A Executioner Valkyrie Tornado
P.E.K.K.A Wizard Executioner Valkyrie
P.E.K.K.A Executioner Valkyrie
P.E.K.K.A Tornado The Log
P.E.K.K.A Tornado
P.E.K.K.A Wizard
Tornado Valkyrie P.E.K.K.A The Log Executioner
The Log Valkyrie Tornado Executioner Firecracker Wizard
P.E.K.K.A Executioner Valkyrie Zap
Wizard Valkyrie Zap Executioner P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Wizard Tornado Executioner Valkyrie
Executioner The Log Zap Valkyrie
Executioner Wizard Valkyrie Firecracker Zap P.E.K.K.A Tornado
Zap Firecracker Tornado Wizard
P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Tornado Executioner
Valkyrie Executioner The Log Tornado P.E.K.K.A
Tornado Zap P.E.K.K.A Wizard The Log
Valkyrie Executioner The Log Tornado Firecracker Wizard Zap
Zap P.E.K.K.A Valkyrie
Executioner Wizard Tornado Firecracker Zap
P.E.K.K.A Wizard Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Tornado Executioner Zap Wizard Valkyrie The Log Firecracker
The Log Wizard Executioner
Zap The Log Wizard Executioner Tornado Valkyrie Firecracker
Tornado Zap The Log Executioner Wizard Valkyrie Firecracker
Zap Executioner Tornado Firecracker Wizard
The Log Tornado Zap Valkyrie Wizard Executioner Firecracker
Executioner Wizard The Log Firecracker Valkyrie Tornado
Valkyrie Firecracker Tornado Executioner Wizard
Wizard Executioner Firecracker Tornado
Valkyrie
The Log Firecracker Tornado Wizard Executioner
Tornado
The Log Executioner Zap
Executioner Firecracker Valkyrie The Log
Executioner The Log Valkyrie P.E.K.K.A Wizard Firecracker

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord