Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Godly!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 6 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Firecracker

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Musketeer Wizard Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Valkyrie Wizard Inferno Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Valkyrie Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Minion Horde Hog Rider
Zap Minion Horde Inferno Dragon
Tornado Minion Horde Hog Rider Balloon Inferno Dragon
The Log
Arrows Minion Horde
Fireball Minion Horde Musketeer Wizard Balloon Inferno Dragon
Poison Minion Horde Musketeer Wizard
Lightning Musketeer Valkyrie Wizard Balloon Inferno Dragon
Rocket Musketeer Hog Rider Valkyrie Wizard Balloon Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Wizard

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Inferno Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Musketeer Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Musketeer Hog Rider Valkyrie Inferno Dragon Minion Horde Wizard Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Rage Musketeer Hog Rider Valkyrie

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion Horde + Hog Rider Rage
Musketeer + Valkyrie Hog Rider
Hog Rider + Rage Minion Horde Valkyrie Musketeer Balloon
Valkyrie + Balloon Musketeer Hog Rider Wizard
+ Valkyrie
+ Hog Rider Balloon Minion Horde
+ Rage Valkyrie Hog Rider
+

Khắc tinh   44 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Minion Horde Wizard Musketeer
Wizard Valkyrie Minion Horde
Wizard Minion Horde Balloon Inferno Dragon Valkyrie Hog Rider Musketeer
Wizard Musketeer Valkyrie Minion Horde
Wizard Minion Horde Musketeer
Valkyrie Wizard Minion Horde
Minion Horde Musketeer Wizard Inferno Dragon
Valkyrie Wizard Minion Horde Musketeer
Valkyrie Wizard
Musketeer Wizard Minion Horde Inferno Dragon
Valkyrie Musketeer Wizard
Wizard Musketeer Minion Horde Valkyrie
Minion Horde Inferno Dragon Valkyrie Musketeer
Valkyrie Minion Horde Musketeer
Minion Horde Inferno Dragon Musketeer
Minion Horde Inferno Dragon Valkyrie Musketeer Wizard
Minion Horde Wizard Musketeer Valkyrie
Musketeer Balloon Hog Rider Wizard
Minion Horde Musketeer Wizard
Wizard Minion Horde Valkyrie
Musketeer Minion Horde Inferno Dragon
Minion Horde Inferno Dragon Valkyrie Musketeer
Musketeer Balloon
Wizard Musketeer Valkyrie
Valkyrie Wizard Minion Horde
Musketeer Balloon Valkyrie
Minion Horde Wizard Valkyrie
Valkyrie Minion Horde Wizard
Wizard Valkyrie Minion Horde
Minion Horde Wizard Musketeer Valkyrie
Valkyrie Wizard Musketeer
Wizard Minion Horde
Musketeer Inferno Dragon Minion Horde Wizard
Valkyrie Wizard Musketeer
Valkyrie Minion Horde Inferno Dragon Musketeer
Valkyrie Minion Horde
Valkyrie Wizard Musketeer
Minion Horde Musketeer Wizard Inferno Dragon
Minion Horde Inferno Dragon Musketeer
Valkyrie Musketeer Minion Horde
Wizard Minion Horde Musketeer
Valkyrie Musketeer Inferno Dragon
Minion Horde Valkyrie Inferno Dragon
Minion Horde Inferno Dragon Balloon Wizard Hog Rider Valkyrie Musketeer
Inferno Dragon Valkyrie Minion Horde Musketeer
Inferno Dragon Minion Horde Musketeer
Minion Horde Inferno Dragon
Valkyrie Musketeer
Wizard Valkyrie Musketeer
Valkyrie Musketeer Minion Horde
Inferno Dragon Valkyrie Musketeer Wizard Minion Horde
Musketeer Wizard Valkyrie
Valkyrie
Valkyrie Minion Horde Wizard Musketeer
Minion Horde Musketeer Wizard
Valkyrie Wizard Musketeer Minion Horde
Valkyrie Musketeer Minion Horde
Musketeer Minion Horde Wizard
Valkyrie Minion Horde Wizard
Minion Horde Valkyrie
Minion Horde Inferno Dragon Musketeer Wizard
Inferno Dragon Wizard Minion Horde Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Valkyrie Musketeer
Wizard
Wizard Musketeer Minion Horde Valkyrie
Wizard Musketeer Valkyrie
Wizard Musketeer Minion Horde
Wizard Musketeer Valkyrie
Wizard Valkyrie Musketeer
Minion Horde Valkyrie Musketeer Inferno Dragon
Musketeer Wizard Minion Horde
Valkyrie
Balloon Musketeer
Musketeer Inferno Dragon Valkyrie Minion Horde
Musketeer
Balloon Musketeer
Inferno Dragon Minion Horde Balloon
Musketeer Minion Horde
Valkyrie Musketeer
Musketeer Rage Valkyrie

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord