Bộ bài 4.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Firecracker

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Chi phí trung bình của bộ bài của bạn rất cao và bạn không có máy hút tiên dược.

Nếu bạn chỉ có các đơn vị đắt tiền, bạn sẽ khó phản ứng hơn với các bước đi của đối phương.

Bạn có thể thêm Elixir collector vào bộ bài của bạn. Đây là nó:

Hãy sửa nó!

VÀ/HOẶC

Bạn có thể thay thế một vài thẻ có chi phí cao của bạn. Chẳng hạn như:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Nhiều hơn hai công trình. Bạn sẽ đặt chúng ở đâu?

Nếu bạn có nhiều hơn hai công trình lớn hơn, rất khó để đặt chúng mà không làm cho chúng trở thành một mục tiêu thần chú dễ dàng. Xem xét thay thế ít nhất một thẻ. Bạn có những điều sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Hut Inferno Tower Princess Magic Archer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Goblin Hut Barbarian Hut Balloon Golem Princess Magic Archer

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Balloon Golem Princess Magic Archer

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon Golem Magic Archer

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Balloon
Giant Snowball Goblin Hut Balloon Princess
Zap Goblin Hut Inferno Tower Balloon Princess
Barbarian Barrel Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut Princess Magic Archer
The Log Goblin Hut Barbarian Hut Princess
Earthquake Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut
Arrows Goblin Hut Princess
Royal Delivery Goblin Hut Balloon Princess Magic Archer
Fireball Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut Balloon Princess Magic Archer
Poison Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut Balloon Princess Magic Archer
Lightning Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut Balloon Magic Archer
Rocket Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut Balloon Magic Archer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Princess Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Princess Magic Archer

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Inferno Tower Golem Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Princess Magic Archer Goblin Hut Inferno Tower Balloon Barbarian Hut Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Zap Princess Magic Archer Goblin Hut

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Princess Inferno Tower Balloon Golem
Goblin Hut + Barbarian Hut
Inferno Tower + Princess Zap
Barbarian Hut + Princess Goblin Hut Balloon
+ Barbarian Hut Zap
+ Zap Magic Archer
+ Inferno Tower Zap Barbarian Hut
+ Golem

Khắc tinh   34 74

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Princess
Zap Magic Archer Goblin Hut Inferno Tower Princess Barbarian Hut
Zap Princess Magic Archer
Magic Archer Princess
Balloon Golem Inferno Tower Barbarian Hut Goblin Hut
Barbarian Hut Magic Archer
Princess Barbarian Hut
Princess Magic Archer Zap
Magic Archer Princess
Barbarian Hut Inferno Tower Goblin Hut
Golem Inferno Tower
Zap Princess
Zap Princess Magic Archer
Inferno Tower Barbarian Hut
Princess
Barbarian Hut Inferno Tower Goblin Hut
Princess Inferno Tower
Inferno Tower Barbarian Hut Zap
Magic Archer Princess Balloon
Princess
Balloon Princess Magic Archer
Zap Princess
Magic Archer Inferno Tower
Barbarian Hut Inferno Tower Goblin Hut
Barbarian Hut Princess Magic Archer Goblin Hut Balloon
Zap Princess Goblin Hut Barbarian Hut
Inferno Tower Princess
Inferno Tower Princess Goblin Hut
Balloon Goblin Hut Princess
Princess
Goblin Hut Zap Inferno Tower Barbarian Hut
Zap Princess Magic Archer
Princess Zap
Princess
Princess Zap Magic Archer
Inferno Tower Princess
Princess
Zap Inferno Tower
Inferno Tower Barbarian Hut Goblin Hut Zap
Princess Magic Archer
Inferno Tower Princess Barbarian Hut Zap Goblin Hut
Inferno Tower
Inferno Tower
Magic Archer
Princess Inferno Tower
Inferno Tower
Golem Balloon Inferno Tower
Inferno Tower
Inferno Tower
Barbarian Hut Inferno Tower Goblin Hut
Barbarian Hut Goblin Hut Inferno Tower
Princess Magic Archer
Zap Inferno Tower Barbarian Hut
Zap
Goblin Hut Inferno Tower
Zap
Magic Archer Zap Princess
Zap Princess
Inferno Tower
Magic Archer Princess
Inferno Tower Barbarian Hut Goblin Hut Zap
Princess Zap
Zap Princess Inferno Tower
Inferno Tower Princess Zap Barbarian Hut Goblin Hut
Inferno Tower Golem Barbarian Hut

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Magic Archer Princess Zap
Zap Princess Magic Archer
Zap Princess Magic Archer
Princess Zap Magic Archer
Zap Princess Magic Archer
Princess Magic Archer
Princess Inferno Tower Magic Archer
Magic Archer Princess
Balloon Princess
Princess
Barbarian Hut Princess Goblin Hut Zap Balloon
Princess
Princess Magic Archer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord