Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer Lava Hound

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Minion Horde

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Prince

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Prince Balloon Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Prince Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Minion Horde Prince Balloon Miner
Giant Snowball Bats Goblin Gang Minion Horde
Zap Bats Goblin Gang Minion Horde Prince Balloon
Barbarian Barrel Goblin Gang
The Log Goblin Gang Prince
Earthquake Goblin Gang
Arrows Bats Goblin Gang Minion Horde
Royal Delivery Bats Minion Horde
Fireball Goblin Gang Minion Horde Balloon
Poison Bats Goblin Gang Minion Horde
Lightning Prince Balloon
Rocket Prince Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Freeze Prince Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Minion Horde

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Goblin Gang Miner Freeze Minion Horde Prince Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Bats Goblin Gang Miner

Sự hiệp lực   7 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Miner Minion Horde Prince Balloon
Bats + Miner Prince Minion Horde
Goblin Gang + Miner
Minion Horde + Miner Freeze Zap Bats
+ Balloon Minion Horde
+ Zap Bats
+ Freeze Zap
+ Minion Horde Zap Goblin Gang Bats

Khắc tinh   42 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Goblin Gang Zap Bats Minion Horde
Zap Goblin Gang Minion Horde
Miner
Minion Horde Balloon Prince Bats Miner Goblin Gang
Minion Horde
Minion Horde Zap Goblin Gang
Goblin Gang Prince Minion Horde
Minion Horde Bats Goblin Gang Prince
Freeze Goblin Gang Prince Minion Horde
Minion Horde Bats Zap Goblin Gang
Goblin Gang Zap Miner
Minion Horde Goblin Gang Prince
Minion Horde Goblin Gang Prince Miner Bats
Goblin Gang Minion Horde Miner Bats Prince
Minion Horde Bats Prince Goblin Gang Freeze
Minion Horde Goblin Gang Bats
Minion Horde Goblin Gang Zap Prince
Balloon Miner
Minion Horde Bats Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang Zap
Minion Horde Prince Bats
Prince Minion Horde Bats
Miner Balloon
Prince Miner Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde
Miner
Balloon
Minion Horde
Zap Minion Horde Prince Goblin Gang
Zap Minion Horde Bats
Goblin Gang Freeze Zap Minion Horde Bats
Bats Goblin Gang
Zap Freeze Minion Horde
Minion Horde Goblin Gang
Minion Horde Prince Miner Zap
Minion Horde Zap Prince Goblin Gang
Minion Horde Bats Freeze Zap
Prince Minion Horde Miner Goblin Gang Bats
Goblin Gang Minion Horde Prince
Minion Horde
Prince Miner
Minion Horde Goblin Gang Prince
Minion Horde Miner Prince Balloon
Minion Horde Prince
Minion Horde Bats Goblin Gang
Minion Horde Prince Bats
Bats Prince Goblin Gang
Miner Goblin Gang Bats
Goblin Gang Bats Zap Prince Minion Horde
Zap Bats Goblin Gang Minion Horde Prince
Prince Goblin Gang
Zap Goblin Gang Prince
Zap Minion Horde Goblin Gang
Zap Minion Horde Goblin Gang Bats
Prince Minion Horde Goblin Gang
Goblin Gang Prince Minion Horde
Zap Prince Goblin Gang Minion Horde
Minion Horde Bats Goblin Gang Zap
Minion Horde Zap Miner Prince Goblin Gang Freeze
Minion Horde Zap Bats
Bats Minion Horde Prince Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Freeze Zap Goblin Gang Bats
Goblin Gang Bats
Zap Bats Goblin Gang Minion Horde
Zap Goblin Gang
Zap Bats Goblin Gang Minion Horde Freeze
Zap
Goblin Gang
Prince Minion Horde Goblin Gang Bats
Goblin Gang Minion Horde
Prince Bats
Balloon
Prince Minion Horde
Goblin Gang Prince
Balloon Zap
Minion Horde Balloon
Zap Goblin Gang Miner Freeze Minion Horde Bats
Goblin Gang Prince Bats
Freeze Zap
Goblin Gang Prince

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord