Bộ bài 3.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer Lava Hound

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Bats Ice Golem Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Bats Ice Golem Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Rocket

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Rocket The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Ice Golem Mini P.E.K.K.A Hog Rider Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Hog Rider
Giant Snowball Bats Hog Rider Princess
Zap Bats
Barbarian Barrel Ice Spirit Princess
The Log Ice Spirit Princess
Earthquake
Arrows Bats Princess
Royal Delivery Bats
Fireball Princess
Poison Bats Princess
Lightning Mini P.E.K.K.A
Rocket Hog Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Ice Golem Rocket Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Ice Golem Rocket The Log Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Bats Ice Golem Mini P.E.K.K.A Rocket Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Bats Ice Golem The Log Princess Mini P.E.K.K.A Hog Rider Rocket

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Ice Spirit Bats Ice Golem The Log

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Hog Rider Ice Golem Mini P.E.K.K.A Princess Bats
Bats + Hog Rider Ice Golem Ice Spirit Mini P.E.K.K.A
Ice Golem + Hog Rider Ice Spirit Princess Bats
Mini P.E.K.K.A + Ice Spirit The Log Hog Rider Bats
+ Ice Spirit Ice Golem The Log Bats Mini P.E.K.K.A Rocket Princess
+ Hog Rider
+ Hog Rider Mini P.E.K.K.A Princess
+ Ice Golem Ice Spirit The Log Hog Rider

Khắc tinh   48 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Spirit Ice Golem Rocket Princess Bats The Log
The Log Princess Ice Spirit Ice Golem
Princess The Log
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Rocket Bats Hog Rider
Princess Rocket The Log Mini P.E.K.K.A Ice Golem Ice Spirit
Princess Ice Golem Ice Spirit Rocket
Princess Rocket Ice Golem The Log Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Bats Ice Spirit The Log
Ice Golem Rocket Mini P.E.K.K.A Ice Spirit The Log
The Log
Princess Bats Ice Spirit Ice Golem
The Log Princess Ice Golem
Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Ice Golem Bats
The Log Rocket Princess Bats Ice Golem Mini P.E.K.K.A Ice Spirit
Mini P.E.K.K.A Rocket Bats Ice Spirit The Log
Ice Golem Bats Princess
Mini P.E.K.K.A The Log Ice Spirit
Princess Ice Golem Hog Rider Rocket Ice Spirit The Log
Ice Spirit Bats Rocket Princess
The Log Princess
Mini P.E.K.K.A Bats
Rocket
Mini P.E.K.K.A Bats
Princess Ice Golem The Log Rocket
Mini P.E.K.K.A Princess Rocket The Log Ice Golem
The Log Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Princess
Rocket
Rocket Princess The Log
Rocket Princess Ice Golem
The Log
The Log Ice Golem Princess Bats Ice Spirit
The Log Princess Bats
Ice Golem Bats Princess Ice Spirit The Log
Princess Ice Golem The Log
Ice Spirit Princess Ice Golem
Rocket Princess
Ice Spirit The Log Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Rocket Ice Golem Ice Spirit Mini P.E.K.K.A The Log
Princess Ice Golem The Log Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Rocket
Rocket Bats Princess Ice Spirit
Rocket Ice Golem Bats Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Rocket The Log
Rocket
Mini P.E.K.K.A Princess Rocket Ice Golem Ice Spirit
Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Rocket Mini P.E.K.K.A Ice Golem Hog Rider
Mini P.E.K.K.A
Ice Golem Bats The Log
Mini P.E.K.K.A Bats
Ice Golem Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Bats The Log
The Log Princess Ice Golem Bats
Ice Golem Mini P.E.K.K.A Bats
Rocket Bats Mini P.E.K.K.A Ice Spirit
Mini P.E.K.K.A Ice Golem
The Log Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Rocket Ice Golem Princess Ice Spirit
Rocket Ice Golem Bats Ice Spirit Princess
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Ice Spirit
Mini P.E.K.K.A Rocket Princess Ice Golem Ice Spirit The Log
Rocket Mini P.E.K.K.A The Log
Ice Golem Princess The Log Bats
Rocket Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Ice Golem Princess
Bats Ice Golem Princess
Ice Golem Bats Mini P.E.K.K.A

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Princess Ice Spirit Bats Ice Golem
The Log Ice Golem Bats Ice Spirit
The Log Bats Princess Ice Golem Ice Spirit
Princess The Log Ice Golem
Princess Ice Golem Ice Spirit Bats
Ice Golem The Log Princess Ice Spirit Mini P.E.K.K.A
Princess Ice Golem Ice Spirit The Log
Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Princess Bats Ice Golem
Princess Ice Golem Ice Spirit
The Log Bats Princess Ice Golem
Princess Ice Golem
Ice Golem
Mini P.E.K.K.A
The Log Princess Ice Golem
Princess
Ice Golem Ice Spirit Princess Bats
Bats Ice Golem Mini P.E.K.K.A
The Log Ice Spirit
Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Princess

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord