Bộ bài 3.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Golem Wizard Ice Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Golem Wizard Ice Wizard Bandit

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem Goblin Barrel Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Goblin Barrel
Zap Goblins Goblin Barrel
Tornado Goblin Barrel
The Log Goblins Goblin Barrel Bandit
Arrows Goblins Goblin Barrel
Fireball Wizard Goblin Barrel
Poison Wizard
Lightning Wizard
Rocket Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Golem Fireball Wizard Tornado Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Golem Fireball Wizard Tornado Ice Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Golem Tornado Ice Wizard

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins Ice Golem Wizard Goblin Barrel Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Goblins Ice Golem Goblin Barrel Tornado Ice Wizard Bandit Fireball Wizard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Goblins Ice Golem Goblin Barrel Tornado

Sự hiệp lực   6 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblins + Ice Golem Tornado
Ice Golem + Goblin Barrel Bandit Goblins Tornado
Fireball + Tornado
Wizard + Tornado Bandit
+ Ice Golem
+ Fireball Wizard Ice Wizard Ice Golem Goblins
+ Tornado Bandit
+ Ice Golem Wizard Ice Wizard

Khắc tinh   48 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Wizard Fireball Tornado Wizard Ice Golem
Tornado Wizard Ice Wizard Ice Golem Fireball
Fireball Bandit
Wizard Ice Golem Fireball Goblin Barrel Ice Wizard
Wizard Ice Wizard Tornado Fireball Ice Golem Goblins
Wizard Fireball Tornado Goblins Ice Wizard Ice Golem
Goblins Ice Golem Fireball Wizard
Wizard Ice Wizard
Ice Golem Tornado Ice Wizard Wizard
Wizard
Wizard Tornado Ice Wizard Fireball Ice Golem
Wizard Ice Wizard Goblins Bandit Ice Golem Tornado Fireball
Wizard
Tornado Goblins Ice Golem Ice Wizard Bandit
Goblins Fireball Tornado Bandit Ice Golem
Tornado Bandit Goblins Ice Wizard
Wizard Ice Wizard Ice Golem
Goblins Tornado Bandit Ice Wizard Fireball Wizard
Ice Golem Bandit Goblin Barrel Wizard Ice Wizard Fireball
Fireball Ice Wizard Wizard Tornado
Fireball Tornado Ice Wizard Wizard
Fireball
Tornado Ice Wizard Goblins
Fireball Ice Wizard Goblin Barrel Ice Golem
Bandit Ice Golem Tornado Wizard Ice Wizard Fireball
Fireball Wizard Tornado
Goblin Barrel Fireball
Fireball Ice Wizard
Fireball Wizard Ice Golem Tornado
Fireball Ice Wizard Wizard Tornado
Ice Golem Tornado Ice Wizard Wizard Fireball
Tornado Fireball Goblins Wizard
Wizard Tornado Ice Golem Goblins Ice Wizard
Tornado Fireball Ice Golem Ice Wizard Wizard
Ice Wizard Tornado Wizard Ice Golem
Fireball Bandit Wizard
Bandit Tornado Ice Wizard Ice Golem
Bandit Ice Wizard Ice Golem Goblins
Wizard Ice Wizard Bandit Ice Golem Fireball Tornado
Wizard Ice Wizard Fireball Tornado
Ice Wizard Ice Golem Bandit
Ice Golem Bandit
Wizard Ice Wizard Fireball
Ice Wizard Bandit Ice Golem
Ice Golem Ice Wizard Bandit Tornado
Wizard Goblin Barrel Ice Golem
Ice Golem Goblins Ice Wizard Tornado
Tornado
Tornado Ice Golem Goblins Bandit Ice Wizard
Bandit Fireball Ice Golem Goblin Barrel Goblins Wizard Ice Wizard Tornado
Goblins Ice Golem Ice Wizard Bandit
Bandit Wizard
Tornado Ice Golem Bandit Ice Wizard Wizard
Fireball Ice Golem
Ice Wizard Bandit Ice Golem Wizard Fireball Tornado
Wizard Ice Golem Ice Wizard Tornado Fireball
Ice Golem Bandit Wizard Tornado Fireball Ice Wizard
Tornado Fireball Bandit Goblins Ice Golem
Tornado Wizard Goblins Ice Wizard
Ice Golem Goblins Ice Wizard Tornado Wizard
Ice Golem Ice Wizard Goblins
Ice Wizard Fireball Ice Golem Wizard Tornado
Ice Golem Bandit Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Wizard Wizard Tornado Fireball Ice Golem
Wizard Ice Golem Goblins Bandit
Wizard Tornado Ice Golem Goblins Bandit Ice Wizard
Tornado Wizard Ice Golem Goblins Ice Wizard Bandit
Tornado Ice Wizard Ice Golem Wizard Fireball
Ice Golem Tornado Goblins Wizard Ice Wizard
Fireball Tornado Ice Wizard Goblins Wizard Bandit Ice Golem
Tornado Ice Golem Ice Wizard Bandit
Wizard Fireball Tornado Ice Golem Ice Wizard
Bandit Fireball Tornado Ice Golem
Fireball Ice Golem
Ice Golem
Bandit Tornado
Fireball Ice Golem Bandit
Ice Wizard Fireball Ice Golem Goblins
Goblins Ice Golem Bandit
Tornado Fireball
Ice Golem
Fireball Bandit Ice Wizard

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord