Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Dart Goblin Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard Golem Royal Ghost Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians Royal Ghost Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Dart Goblin Golem Royal Ghost Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Golem Royal Ghost Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Elite Barbarians
Giant Snowball Dart Goblin Lumberjack
Zap Dart Goblin
Barbarian Barrel Elite Barbarians Dart Goblin Wizard Royal Ghost Lumberjack
The Log Elite Barbarians Dart Goblin Lumberjack
Earthquake
Arrows Dart Goblin
Royal Delivery Elite Barbarians Dart Goblin Wizard Royal Ghost Lumberjack
Fireball Elite Barbarians Dart Goblin Wizard Lumberjack
Poison Dart Goblin Wizard
Lightning Elite Barbarians Wizard Lumberjack
Rocket Elite Barbarians Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball Fireball Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Fireball Wizard Royal Ghost

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Golem Royal Ghost

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Dart Goblin Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Giant Snowball Dart Goblin Royal Ghost Fireball Lumberjack Wizard Elite Barbarians Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Giant Snowball Dart Goblin Royal Ghost Fireball

Sự hiệp lực   0 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Giant Snowball + Golem Fireball
Elite Barbarians + Fireball Golem Lumberjack
Dart Goblin + Golem
Fireball + Elite Barbarians Giant Snowball
+ Golem
+ Wizard Elite Barbarians Lumberjack Dart Goblin Royal Ghost Giant Snowball
+ Golem
+ Golem Elite Barbarians

Khắc tinh   51 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball
Fireball Dart Goblin Giant Snowball Royal Ghost
Wizard Royal Ghost Giant Snowball Dart Goblin Fireball
Wizard Fireball Lumberjack Giant Snowball Royal Ghost
Fireball Dart Goblin
Wizard Golem Elite Barbarians Lumberjack Fireball Dart Goblin
Fireball Dart Goblin Wizard
Wizard Fireball Giant Snowball Elite Barbarians
Wizard Fireball Giant Snowball
Royal Ghost Wizard Lumberjack Elite Barbarians Fireball
Elite Barbarians Wizard Lumberjack
Elite Barbarians Golem Wizard
Giant Snowball Wizard
Wizard Giant Snowball Dart Goblin Fireball
Wizard Dart Goblin Royal Ghost Fireball
Lumberjack Elite Barbarians Wizard
Elite Barbarians Lumberjack Dart Goblin
Lumberjack Elite Barbarians Royal Ghost Dart Goblin Fireball
Elite Barbarians Lumberjack
Wizard
Lumberjack Dart Goblin Elite Barbarians Giant Snowball Fireball Wizard
Dart Goblin Fireball Wizard Elite Barbarians Royal Ghost
Fireball Dart Goblin Wizard
Dart Goblin Fireball Elite Barbarians
Fireball Giant Snowball Wizard Royal Ghost
Lumberjack
Fireball
Elite Barbarians Lumberjack
Fireball
Dart Goblin Elite Barbarians Fireball
Royal Ghost Elite Barbarians Fireball Wizard Lumberjack
Fireball Wizard Elite Barbarians Giant Snowball Royal Ghost
Fireball
Fireball Dart Goblin
Fireball Wizard Elite Barbarians
Fireball Royal Ghost Giant Snowball Wizard Elite Barbarians Lumberjack
Giant Snowball Wizard Dart Goblin Fireball
Fireball Dart Goblin Royal Ghost Giant Snowball Lumberjack Wizard
Wizard Lumberjack Royal Ghost Giant Snowball Dart Goblin
Giant Snowball Fireball Wizard
Dart Goblin Wizard
Fireball Wizard
Lumberjack
Elite Barbarians
Wizard Royal Ghost Fireball Elite Barbarians Lumberjack Dart Goblin
Wizard Giant Snowball Fireball Dart Goblin
Elite Barbarians
Royal Ghost Elite Barbarians
Dart Goblin Fireball Wizard
Elite Barbarians Lumberjack Royal Ghost Dart Goblin
Elite Barbarians Royal Ghost
Golem Wizard Elite Barbarians
Lumberjack Elite Barbarians
Elite Barbarians
Elite Barbarians Lumberjack
Lumberjack Wizard Elite Barbarians
Lumberjack Royal Ghost Dart Goblin
Dart Goblin Fireball Giant Snowball Royal Ghost Lumberjack Wizard
Elite Barbarians Royal Ghost Lumberjack
Elite Barbarians Wizard Lumberjack
Wizard Elite Barbarians Lumberjack
Fireball Dart Goblin Royal Ghost Lumberjack
Wizard Dart Goblin Royal Ghost Fireball Lumberjack Giant Snowball Elite Barbarians
Dart Goblin Wizard Giant Snowball Fireball
Fireball Lumberjack Wizard Elite Barbarians
Royal Ghost Dart Goblin Fireball Elite Barbarians Lumberjack
Elite Barbarians Lumberjack Dart Goblin Giant Snowball Wizard
Lumberjack Dart Goblin Giant Snowball Wizard
Elite Barbarians Lumberjack
Wizard Fireball Dart Goblin
Elite Barbarians Golem Lumberjack Royal Ghost Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Giant Snowball Dart Goblin Royal Ghost Fireball
Wizard Dart Goblin Royal Ghost
Wizard Giant Snowball Royal Ghost Lumberjack Dart Goblin
Giant Snowball Wizard Lumberjack Dart Goblin Royal Ghost
Giant Snowball Dart Goblin Wizard Fireball
Dart Goblin Giant Snowball Royal Ghost Wizard
Fireball Dart Goblin Giant Snowball Wizard Lumberjack Royal Ghost
Lumberjack Dart Goblin Royal Ghost Elite Barbarians Wizard
Wizard Fireball Giant Snowball Dart Goblin
Dart Goblin Fireball Elite Barbarians
Dart Goblin Elite Barbarians
Dart Goblin Giant Snowball Wizard
Elite Barbarians Dart Goblin Lumberjack
Fireball
Dart Goblin Fireball Royal Ghost
Fireball Elite Barbarians Lumberjack Dart Goblin Wizard Royal Ghost

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord