Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

4 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Wizard Baby Dragon Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard Baby Dragon Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Barrel Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Minion Horde Baby Dragon Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Skeleton Army Goblin Barrel
Giant Snowball Minion Horde Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Princess
Zap Minion Horde Skeleton Army Goblin Barrel Princess
Barbarian Barrel Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Princess
The Log Skeleton Army Goblin Barrel Princess
Earthquake Skeleton Army Goblin Barrel
Arrows Minion Horde Skeleton Army Goblin Barrel Princess
Royal Delivery Minion Horde Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Princess
Fireball Minion Horde Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Princess
Poison Minion Horde Wizard Skeleton Army Princess
Lightning Wizard Baby Dragon
Rocket Minion Horde Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Wizard Baby Dragon Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Wizard Baby Dragon Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Rage Skeleton Army Baby Dragon Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Goblin Barrel Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Wizard Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Skeleton Army Goblin Barrel Princess Fireball Baby Dragon Minion Horde Wizard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Rage Skeleton Army Goblin Barrel Princess

Sự hiệp lực   0 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion Horde + Rage Skeleton Army Goblin Barrel
Fireball + Princess
Wizard +
Rage + Minion Horde
+ Minion Horde Goblin Barrel Princess
+ Skeleton Army Princess Minion Horde
+
+ Fireball Goblin Barrel Skeleton Army

Khắc tinh   62 75

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball
Fireball Baby Dragon Princess
Princess Skeleton Army Baby Dragon Fireball Wizard Minion Horde
Wizard Princess Skeleton Army Fireball Baby Dragon Minion Horde
Fireball Baby Dragon Princess
Wizard Minion Horde Baby Dragon Fireball Goblin Barrel Skeleton Army
Fireball Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Wizard Princess Skeleton Army Fireball Minion Horde
Princess Wizard Fireball Minion Horde Baby Dragon
Princess Minion Horde Skeleton Army Fireball Baby Dragon Wizard
Skeleton Army Minion Horde Wizard
Skeleton Army Wizard Minion Horde
Baby Dragon Wizard Skeleton Army
Wizard Minion Horde Princess Fireball Baby Dragon
Wizard Baby Dragon Fireball Skeleton Army Princess
Minion Horde Skeleton Army Wizard
Minion Horde Skeleton Army
Princess Minion Horde Skeleton Army Fireball Baby Dragon
Minion Horde Skeleton Army
Minion Horde Princess Baby Dragon Wizard
Minion Horde Skeleton Army Fireball Wizard
Princess Goblin Barrel Wizard Baby Dragon Fireball
Fireball Baby Dragon Princess Minion Horde Wizard
Minion Horde Fireball Princess Baby Dragon
Fireball Minion Horde Skeleton Army Princess Wizard Baby Dragon
Minion Horde Skeleton Army
Fireball
Skeleton Army Minion Horde
Princess Fireball Goblin Barrel
Skeleton Army Minion Horde Princess Fireball
Princess Baby Dragon Wizard Fireball
Fireball Wizard Princess Minion Horde Baby Dragon Skeleton Army
Fireball Goblin Barrel
Baby Dragon Fireball Princess
Fireball Wizard Skeleton Army Princess Minion Horde
Fireball Skeleton Army Baby Dragon Wizard Minion Horde
Skeleton Army Princess Wizard Fireball Minion Horde Baby Dragon
Fireball Skeleton Army Minion Horde Princess Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Wizard Skeleton Army Princess
Fireball Princess Baby Dragon Wizard Minion Horde
Baby Dragon Princess Minion Horde Wizard
Wizard Fireball Princess
Skeleton Army Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army
Princess Wizard Fireball Baby Dragon
Wizard Minion Horde Princess Fireball
Minion Horde Skeleton Army Baby Dragon
Skeleton Army Minion Horde
Wizard Baby Dragon Minion Horde Fireball
Skeleton Army Princess
Skeleton Army Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde Goblin Barrel Wizard
Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army
Minion Horde Skeleton Army
Wizard
Skeleton Army
Princess Fireball Baby Dragon Wizard Goblin Barrel
Skeleton Army Minion Horde
Wizard Minion Horde Skeleton Army Baby Dragon
Skeleton Army Wizard
Fireball Baby Dragon
Baby Dragon Fireball Minion Horde Skeleton Army Wizard Princess
Minion Horde Princess Fireball Skeleton Army Baby Dragon Wizard
Skeleton Army Fireball Wizard Minion Horde
Skeleton Army Princess Baby Dragon Fireball Minion Horde
Skeleton Army Wizard Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde Wizard Princess Baby Dragon
Minion Horde Baby Dragon Skeleton Army Princess
Minion Horde Princess Fireball Baby Dragon Wizard
Wizard Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Princess Wizard Skeleton Army Fireball
Wizard Baby Dragon
Wizard Skeleton Army Princess Baby Dragon Minion Horde
Wizard Baby Dragon Princess
Princess Baby Dragon Minion Horde Fireball Wizard
Princess Baby Dragon Wizard
Princess Fireball Baby Dragon Wizard
Skeleton Army Princess Minion Horde Wizard Baby Dragon
Wizard Baby Dragon Minion Horde Fireball Princess
Fireball Skeleton Army Baby Dragon Princess
Skeleton Army Minion Horde
Wizard Princess
Fireball Princess Baby Dragon
Fireball Princess Rage
Fireball Baby Dragon Wizard Princess

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord