Bộ bài 3.7


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Magic Archer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bomber Royal Recruits Mega Minion Magic Archer

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Recruits Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Recruits Balloon Magic Archer

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon Magic Archer

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball
Zap
Tornado Royal Recruits Balloon
The Log Bomber
Arrows
Fireball Bomber Mega Minion Balloon Magic Archer
Poison Bomber Royal Recruits Magic Archer
Lightning Balloon Magic Archer
Rocket Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Bomber Fireball The Log Magic Archer

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Royal Recruits Mega Minion

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror The Log Bomber Mega Minion Fireball Magic Archer Balloon Royal Recruits

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Mirror The Log Bomber Mega Minion

Sự hiệp lực   4 3

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bomber +
Royal Recruits +
Mega Minion + Balloon
Fireball + Mirror The Log
+ Fireball The Log
+ Mega Minion
+ Fireball Mirror
+

Khắc tinh   51 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Magic Archer Fireball Mega Minion The Log
The Log Fireball Royal Recruits Magic Archer
Fireball Magic Archer The Log
Balloon Mega Minion Fireball Bomber
Bomber Mega Minion The Log Royal Recruits Fireball
Fireball Magic Archer Mega Minion
Bomber Magic Archer Mega Minion The Log Fireball Royal Recruits
Mega Minion The Log
Royal Recruits Bomber Mega Minion The Log
Royal Recruits The Log
Mega Minion Fireball
The Log Mega Minion Magic Archer Fireball
Royal Recruits Bomber
Mega Minion Royal Recruits Bomber
Mega Minion Royal Recruits The Log Fireball
Royal Recruits Mega Minion Bomber The Log
Mega Minion Bomber
The Log Mega Minion Fireball Bomber
Magic Archer Balloon Fireball The Log Bomber
Fireball Mega Minion
Fireball Royal Recruits The Log
Royal Recruits Mega Minion Magic Archer
Fireball
Mega Minion
Fireball Magic Archer Mega Minion Balloon The Log
Mega Minion Fireball The Log
Fireball Bomber Royal Recruits Mega Minion The Log
Fireball
Mega Minion Balloon Bomber Fireball The Log
Fireball Royal Recruits
Fireball Royal Recruits Bomber The Log
The Log Bomber Magic Archer Fireball
The Log Fireball Mega Minion Bomber
Bomber Royal Recruits Mega Minion The Log
Fireball The Log Magic Archer
Mega Minion
Royal Recruits Fireball
The Log Mega Minion
The Log Mega Minion Royal Recruits
Fireball Mega Minion Magic Archer Bomber The Log
Mega Minion Fireball
Mega Minion Royal Recruits
Mega Minion The Log
Fireball Magic Archer Mega Minion
Mega Minion
Royal Recruits Mega Minion
Mega Minion Balloon
Royal Recruits Mega Minion
Mega Minion The Log Royal Recruits
Mega Minion
Mega Minion Royal Recruits The Log Bomber
Magic Archer Fireball Mega Minion The Log Bomber
Mega Minion Royal Recruits
Mega Minion Royal Recruits
Royal Recruits
Fireball The Log Mega Minion
Bomber Royal Recruits Magic Archer Fireball Mega Minion
Mega Minion Fireball
Royal Recruits Bomber Fireball Mega Minion
Magic Archer The Log Royal Recruits Mega Minion Fireball
Royal Recruits The Log
Royal Recruits Mega Minion The Log
Mega Minion Royal Recruits
Mega Minion Fireball
Royal Recruits Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Bomber The Log Magic Archer Fireball
Bomber The Log Mega Minion
The Log Magic Archer Mega Minion Bomber
The Log Mega Minion Magic Archer Bomber
Fireball Mega Minion Magic Archer
The Log Magic Archer Mega Minion Bomber
Fireball Mega Minion The Log Magic Archer Bomber
Mega Minion Royal Recruits Bomber
Mega Minion Magic Archer Fireball
Mega Minion Fireball Bomber The Log
Mega Minion Fireball Balloon
Bomber Mega Minion
The Log Fireball Bomber Mega Minion Balloon
Balloon Magic Archer Mega Minion
Fireball Mega Minion
Fireball The Log
Bomber Fireball Mega Minion

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord