Bộ bài 5.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Wizard Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Bomb Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard Elixir Collector P.E.K.K.A Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

P.E.K.K.A Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Elixir Collector Lightning Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Wizard Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Graveyard
Zap Graveyard
Tornado
The Log Graveyard
Arrows Graveyard
Fireball Bomb Tower Wizard Elixir Collector Electro Wizard
Poison Wizard Elixir Collector Electro Wizard Graveyard
Lightning Bomb Tower Wizard Elixir Collector Electro Wizard
Rocket Wizard Elixir Collector

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Bomb Tower Wizard

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Elixir Collector P.E.K.K.A Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Bomb Tower Electro Wizard Wizard Graveyard Elixir Collector Lightning P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

16 Arrows Bomb Tower Electro Wizard Wizard

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Bomb Tower Lightning P.E.K.K.A Graveyard
Bomb Tower + Arrows
Wizard + P.E.K.K.A
Elixir Collector + P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A Arrows
+ Lightning Wizard Arrows Elixir Collector Electro Wizard Graveyard
+ Graveyard P.E.K.K.A
+ Electro Wizard P.E.K.K.A Arrows

Khắc tinh   61 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard Arrows Wizard Bomb Tower Lightning
Electro Wizard Wizard Arrows Bomb Tower
Arrows Electro Wizard
P.E.K.K.A Wizard Electro Wizard Lightning Bomb Tower
Bomb Tower Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard
Arrows Wizard Electro Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard Wizard Arrows Bomb Tower Lightning
P.E.K.K.A Bomb Tower Electro Wizard Wizard
P.E.K.K.A Lightning Electro Wizard Bomb Tower Wizard
Wizard
Lightning Wizard Electro Wizard
Arrows Wizard Electro Wizard
Bomb Tower P.E.K.K.A Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard
Lightning Bomb Tower P.E.K.K.A Electro Wizard
Bomb Tower P.E.K.K.A Electro Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A Wizard
P.E.K.K.A Lightning Electro Wizard Bomb Tower Wizard
Electro Wizard Lightning Wizard
Lightning Electro Wizard Wizard
Bomb Tower P.E.K.K.A Arrows Wizard Electro Wizard Lightning
P.E.K.K.A Bomb Tower
Lightning
Bomb Tower P.E.K.K.A Electro Wizard
Lightning Electro Wizard
Lightning Wizard Bomb Tower Electro Wizard
Bomb Tower Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard
Graveyard Elixir Collector Lightning
P.E.K.K.A Lightning Electro Wizard
Lightning Wizard Bomb Tower P.E.K.K.A
Bomb Tower Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard Arrows
Arrows Bomb Tower Electro Wizard Wizard
Electro Wizard Arrows Lightning Wizard
Wizard Bomb Tower Electro Wizard Arrows
Arrows Wizard Electro Wizard
Lightning Wizard Electro Wizard
Lightning Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A Bomb Tower
Electro Wizard P.E.K.K.A
Lightning Electro Wizard Bomb Tower Arrows Wizard
Wizard Electro Wizard Bomb Tower Lightning
P.E.K.K.A Electro Wizard Lightning
P.E.K.K.A Lightning Electro Wizard Bomb Tower
Lightning Electro Wizard Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard Bomb Tower
P.E.K.K.A Electro Wizard
P.E.K.K.A Lightning Bomb Tower Electro Wizard Wizard
P.E.K.K.A Bomb Tower
P.E.K.K.A Electro Wizard Graveyard
Bomb Tower Electro Wizard P.E.K.K.A
Electro Wizard P.E.K.K.A
Arrows Electro Wizard Lightning Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A Bomb Tower
Wizard Electro Wizard Lightning P.E.K.K.A
Electro Wizard P.E.K.K.A Wizard
Lightning Electro Wizard Arrows
Lightning Wizard Arrows Electro Wizard P.E.K.K.A
Electro Wizard Lightning Wizard
P.E.K.K.A Bomb Tower Wizard Lightning Electro Wizard
Lightning Bomb Tower Electro Wizard P.E.K.K.A
Electro Wizard Lightning P.E.K.K.A Wizard Bomb Tower
Electro Wizard Wizard Arrows
Electro Wizard Lightning P.E.K.K.A Graveyard
Arrows Electro Wizard Wizard
P.E.K.K.A Bomb Tower Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Bomb Tower Electro Wizard Wizard Arrows
Wizard Bomb Tower Arrows Electro Wizard
Arrows Wizard Electro Wizard Bomb Tower
Arrows Electro Wizard Wizard Bomb Tower
Arrows Electro Wizard Wizard
Arrows Bomb Tower Wizard Electro Wizard
Electro Wizard Wizard Arrows Bomb Tower
Bomb Tower Electro Wizard
Wizard Arrows Electro Wizard
Electro Wizard Bomb Tower
Lightning
Electro Wizard
Electro Wizard
Electro Wizard Lightning
Lightning Graveyard Electro Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A
Lightning Bomb Tower Electro Wizard

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord