Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Baby Dragon Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Baby Dragon Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Giant Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Royal Giant Skeleton Army Goblin Barrel
Giant Snowball Minion Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon
Zap Minion Royal Giant Skeleton Army Goblin Barrel
Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Electro Wizard
The Log Royal Giant Skeleton Army Goblin Barrel
Earthquake Skeleton Army Goblin Barrel
Arrows Minion Skeleton Army Goblin Barrel
Royal Delivery Minion Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Electro Wizard
Fireball Minion Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Electro Wizard
Poison Minion Skeleton Army Electro Wizard
Lightning Baby Dragon Electro Wizard
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Baby Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Baby Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant Skeleton Army Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Goblin Barrel Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Minion Skeleton Army Goblin Barrel Fireball Baby Dragon Electro Wizard Royal Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Mirror Minion Skeleton Army Goblin Barrel

Sự hiệp lực   6 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion + Royal Giant Baby Dragon
Royal Giant + Minion Fireball
Fireball + Royal Giant Mirror
Mirror + Goblin Barrel Fireball Skeleton Army
+ Mirror Goblin Barrel
+ Mirror Skeleton Army Electro Wizard
+ Minion Electro Wizard
+ Goblin Barrel Baby Dragon

Khắc tinh   60 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Baby Dragon Minion Electro Wizard
Electro Wizard Skeleton Army Minion Baby Dragon Fireball
Electro Wizard Skeleton Army Baby Dragon Fireball
Fireball Baby Dragon Electro Wizard
Royal Giant Skeleton Army Fireball Electro Wizard Minion Baby Dragon Goblin Barrel
Baby Dragon Fireball Electro Wizard
Baby Dragon Fireball Minion Electro Wizard Skeleton Army
Fireball Baby Dragon Minion Electro Wizard
Baby Dragon Skeleton Army Electro Wizard Fireball
Skeleton Army Electro Wizard Minion
Skeleton Army Minion Electro Wizard
Baby Dragon Skeleton Army
Fireball Baby Dragon Electro Wizard Minion
Electro Wizard Skeleton Army Baby Dragon Fireball
Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard Minion
Minion Skeleton Army Baby Dragon Electro Wizard Fireball
Skeleton Army Minion Electro Wizard
Minion Electro Wizard Baby Dragon
Electro Wizard Skeleton Army Minion Fireball
Electro Wizard Royal Giant Fireball Baby Dragon Goblin Barrel
Fireball Baby Dragon Minion Electro Wizard
Royal Giant Fireball Baby Dragon Minion
Fireball Electro Wizard Skeleton Army Baby Dragon
Skeleton Army Minion
Fireball
Skeleton Army Electro Wizard Minion
Fireball Royal Giant Goblin Barrel Electro Wizard
Electro Wizard Skeleton Army Minion Fireball Royal Giant
Fireball Electro Wizard Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Electro Wizard Skeleton Army
Goblin Barrel Fireball
Royal Giant Minion Electro Wizard Baby Dragon Fireball
Fireball Skeleton Army
Fireball Skeleton Army Electro Wizard Baby Dragon
Minion Skeleton Army Electro Wizard Fireball Baby Dragon
Fireball Skeleton Army Electro Wizard Minion Baby Dragon
Minion Baby Dragon Electro Wizard Skeleton Army
Fireball Electro Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Electro Wizard Minion
Fireball
Skeleton Army Electro Wizard Minion
Skeleton Army Electro Wizard Minion
Electro Wizard Baby Dragon Fireball
Electro Wizard Minion Fireball
Skeleton Army Minion Baby Dragon Electro Wizard
Skeleton Army Minion Electro Wizard
Fireball Baby Dragon Electro Wizard Minion
Skeleton Army Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard
Skeleton Army Royal Giant Minion Electro Wizard Goblin Barrel
Skeleton Army Minion Electro Wizard
Skeleton Army Minion Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Minion
Electro Wizard Fireball Baby Dragon Minion Goblin Barrel
Skeleton Army Electro Wizard Minion
Electro Wizard Baby Dragon Minion Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard
Fireball Baby Dragon Electro Wizard Minion
Electro Wizard Fireball Skeleton Army Minion Baby Dragon
Electro Wizard Minion Baby Dragon Fireball Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard Minion Fireball
Skeleton Army Minion Baby Dragon Fireball Electro Wizard
Electro Wizard Skeleton Army
Minion Skeleton Army Electro Wizard Baby Dragon
Minion Electro Wizard Baby Dragon Skeleton Army
Minion Fireball Electro Wizard Baby Dragon
Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Electro Wizard Minion Fireball Skeleton Army
Baby Dragon Electro Wizard
Skeleton Army Baby Dragon Electro Wizard Minion
Electro Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Electro Wizard Fireball Minion
Baby Dragon Electro Wizard
Fireball Electro Wizard Baby Dragon
Minion Skeleton Army Electro Wizard Baby Dragon
Minion Baby Dragon Electro Wizard Fireball
Fireball Skeleton Army Royal Giant Minion Baby Dragon
Skeleton Army Royal Giant Electro Wizard
Electro Wizard
Fireball Royal Giant Minion Baby Dragon Electro Wizard
Fireball Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord