Bộ bài 4.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Musketeer Executioner Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Valkyrie Executioner Electro Wizard Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Elite Barbarians
Giant Snowball Musketeer
Zap
Barbarian Barrel Elite Barbarians Musketeer Valkyrie Executioner Electro Wizard
The Log Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Musketeer
Earthquake
Arrows
Royal Delivery Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Executioner Electro Wizard
Fireball Elite Barbarians Musketeer Executioner Electro Wizard
Poison Musketeer Executioner Electro Wizard
Lightning Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Executioner Electro Wizard
Rocket Elite Barbarians Musketeer Valkyrie Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Valkyrie Executioner Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie Executioner Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Electro Wizard Executioner Elite Barbarians Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Zap Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Executioner Mega Knight
Elite Barbarians + Zap Valkyrie
Mini P.E.K.K.A + Zap Executioner
Musketeer + Valkyrie Electro Wizard
+ Elite Barbarians Musketeer Electro Wizard Executioner
+ Electro Wizard Valkyrie Mini P.E.K.K.A Mega Knight Zap
+ Zap Musketeer Valkyrie Executioner Mega Knight
+ Executioner Zap Electro Wizard

Khắc tinh   60 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Executioner Valkyrie Electro Wizard
Valkyrie Electro Wizard Executioner Musketeer Zap
Electro Wizard Valkyrie Executioner Mega Knight Zap
Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie Electro Wizard Musketeer Mega Knight Executioner
Musketeer Electro Wizard Executioner
Mega Knight Executioner Musketeer Elite Barbarians Valkyrie Mini P.E.K.K.A Electro Wizard
Executioner Electro Wizard Zap Musketeer
Valkyrie Mega Knight Executioner Elite Barbarians Electro Wizard Mini P.E.K.K.A
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Musketeer
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Mega Knight Elite Barbarians Electro Wizard Musketeer Executioner
Mega Knight Valkyrie Executioner
Musketeer Executioner Electro Wizard Zap
Executioner Mega Knight Musketeer Zap Valkyrie Electro Wizard
Mega Knight Executioner Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie Musketeer
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Elite Barbarians Musketeer Mega Knight Valkyrie
Musketeer Executioner Electro Wizard Mega Knight Valkyrie Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Executioner Musketeer Electro Wizard Mega Knight
Mega Knight Valkyrie Electro Wizard Executioner Musketeer
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Mega Knight Zap Elite Barbarians Executioner Valkyrie Musketeer
Executioner Musketeer Electro Wizard Elite Barbarians
Electro Wizard Musketeer Executioner
Elite Barbarians Musketeer
Mega Knight Executioner Electro Wizard Zap Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Musketeer
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Musketeer Electro Wizard Valkyrie
Musketeer Executioner Electro Wizard
Electro Wizard Zap Musketeer Elite Barbarians
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Executioner Mega Knight Electro Wizard Valkyrie Musketeer
Mega Knight Valkyrie Executioner Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Electro Wizard
Musketeer Executioner Electro Wizard Valkyrie
Elite Barbarians Valkyrie Mega Knight
Mega Knight Electro Wizard Zap Valkyrie Elite Barbarians Executioner
Electro Wizard Zap Mega Knight Valkyrie Executioner
Electro Wizard Mega Knight Valkyrie Executioner Zap Musketeer
Executioner Valkyrie Mega Knight Musketeer Electro Wizard
Zap Executioner Electro Wizard
Musketeer Electro Wizard Executioner
Executioner Mega Knight Musketeer Valkyrie
Valkyrie Mega Knight Musketeer Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Zap
Elite Barbarians Valkyrie Electro Wizard Zap Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Electro Wizard Valkyrie Executioner Mini P.E.K.K.A Musketeer Mega Knight Elite Barbarians
Electro Wizard Musketeer Executioner Zap
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Mega Knight Musketeer
Mega Knight Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Executioner Musketeer Electro Wizard Valkyrie
Executioner Musketeer Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Executioner Mega Knight Electro Wizard Musketeer Valkyrie Elite Barbarians
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Mega Knight Valkyrie Executioner Electro Wizard
Executioner Musketeer Valkyrie Electro Wizard Elite Barbarians Mega Knight Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Elite Barbarians Musketeer Executioner Valkyrie
Musketeer Electro Wizard Elite Barbarians
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Electro Wizard
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Valkyrie Mega Knight Executioner Musketeer
Electro Wizard Mega Knight Valkyrie Musketeer Executioner
Electro Wizard Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Musketeer Executioner Zap Mega Knight Valkyrie
Mega Knight Elite Barbarians Valkyrie Zap Executioner Electro Wizard Musketeer Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Valkyrie Musketeer Elite Barbarians Executioner Mega Knight
Mega Knight Electro Wizard Zap Valkyrie Mini P.E.K.K.A Executioner
Executioner Mega Knight Musketeer Electro Wizard Valkyrie Zap Elite Barbarians
Zap Electro Wizard Musketeer
Valkyrie Executioner Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Musketeer Elite Barbarians Mega Knight
Valkyrie Executioner Electro Wizard Musketeer Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Electro Wizard Elite Barbarians Mega Knight Mini P.E.K.K.A Zap Musketeer
Executioner Electro Wizard Valkyrie Mega Knight Zap
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Zap Elite Barbarians Mega Knight Valkyrie
Executioner Electro Wizard Musketeer Zap
Mega Knight Elite Barbarians Valkyrie Mini P.E.K.K.A

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Electro Wizard Mega Knight Zap Executioner Musketeer
Electro Wizard Mega Knight Executioner
Zap Mega Knight Executioner Electro Wizard Valkyrie Musketeer
Electro Wizard Executioner Mega Knight Zap Musketeer Valkyrie
Electro Wizard Zap Executioner Musketeer
Zap Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Valkyrie Executioner Musketeer
Mega Knight Executioner Electro Wizard Valkyrie Musketeer
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Musketeer Mega Knight Executioner Elite Barbarians Electro Wizard
Musketeer Executioner Electro Wizard
Musketeer Elite Barbarians
Musketeer Electro Wizard Valkyrie Elite Barbarians
Executioner
Musketeer Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Mega Knight
Executioner Zap Electro Wizard Musketeer
Mega Knight Executioner Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Valkyrie Musketeer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord