Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Wizard Inferno Dragon Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Wizard Inferno Dragon Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Valkyrie Barbarian Barrel

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Valkyrie Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Elite Barbarians Inferno Dragon
Giant Snowball Inferno Dragon
Zap Inferno Dragon
Barbarian Barrel Elite Barbarians Valkyrie Wizard Electro Wizard
The Log Elite Barbarians
Earthquake
Arrows
Royal Delivery Elite Barbarians Valkyrie Wizard Inferno Dragon Electro Wizard
Fireball Elite Barbarians Wizard Inferno Dragon Electro Wizard
Poison Wizard Electro Wizard
Lightning Elite Barbarians Valkyrie Wizard Inferno Dragon Electro Wizard
Rocket Elite Barbarians Valkyrie Wizard Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Valkyrie Wizard Barbarian Barrel

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Inferno Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Barbarian Barrel Fireball Valkyrie Inferno Dragon Electro Wizard Wizard Elite Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Barbarian Barrel Fireball Valkyrie

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Fireball Electro Wizard
Elite Barbarians + Zap Fireball Valkyrie
Fireball + Zap Elite Barbarians
Valkyrie + Elite Barbarians Wizard Electro Wizard
+ Valkyrie Barbarian Barrel
+ Wizard
+
+ Zap Valkyrie

Khắc tinh   60 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Barbarian Barrel Electro Wizard Valkyrie
Valkyrie Electro Wizard Zap Fireball Wizard
Wizard Zap Electro Wizard Barbarian Barrel Valkyrie Fireball
Fireball Electro Wizard Barbarian Barrel
Elite Barbarians Wizard Electro Wizard Valkyrie Fireball Barbarian Barrel Inferno Dragon
Electro Wizard Inferno Dragon Fireball Wizard
Wizard Electro Wizard Valkyrie Elite Barbarians Fireball
Fireball Wizard Zap Electro Wizard
Barbarian Barrel Valkyrie Fireball Wizard Elite Barbarians Electro Wizard
Elite Barbarians Wizard Electro Wizard Inferno Dragon
Valkyrie Elite Barbarians Wizard Electro Wizard
Valkyrie Barbarian Barrel Wizard
Wizard Zap Fireball Inferno Dragon Electro Wizard
Barbarian Barrel Zap Electro Wizard Fireball Wizard Valkyrie
Valkyrie Elite Barbarians Wizard
Elite Barbarians Electro Wizard Inferno Dragon Valkyrie
Electro Wizard Barbarian Barrel Fireball Elite Barbarians Valkyrie
Elite Barbarians Electro Wizard Inferno Dragon
Wizard Valkyrie Electro Wizard Inferno Dragon
Electro Wizard Barbarian Barrel Wizard Elite Barbarians Zap Fireball Valkyrie
Electro Wizard Barbarian Barrel Fireball Wizard Elite Barbarians
Fireball Electro Wizard Wizard
Fireball Elite Barbarians
Fireball Valkyrie Wizard Barbarian Barrel Electro Wizard Zap
Inferno Dragon
Fireball
Elite Barbarians Inferno Dragon Valkyrie Electro Wizard
Fireball Electro Wizard Barbarian Barrel
Electro Wizard Zap Barbarian Barrel Elite Barbarians Fireball
Elite Barbarians Valkyrie Electro Wizard Barbarian Barrel Fireball Wizard
Fireball Wizard Valkyrie Elite Barbarians Barbarian Barrel Electro Wizard
Fireball
Fireball Electro Wizard Valkyrie
Fireball Elite Barbarians Valkyrie Wizard
Fireball Barbarian Barrel Elite Barbarians Wizard Valkyrie Electro Wizard Zap
Barbarian Barrel Zap Wizard Electro Wizard Valkyrie Fireball
Barbarian Barrel Electro Wizard Fireball Valkyrie Wizard Zap
Valkyrie Wizard Electro Wizard Barbarian Barrel
Zap Fireball Wizard Electro Wizard
Inferno Dragon Wizard Electro Wizard
Fireball Wizard Valkyrie
Valkyrie Zap Barbarian Barrel Inferno Dragon Electro Wizard
Valkyrie Elite Barbarians Electro Wizard Zap
Valkyrie Electro Wizard Barbarian Barrel Fireball Wizard Elite Barbarians
Electro Wizard Wizard Inferno Dragon Zap Fireball
Elite Barbarians Electro Wizard Inferno Dragon
Valkyrie Electro Wizard Elite Barbarians Barbarian Barrel
Wizard Electro Wizard Fireball
Barbarian Barrel Valkyrie Electro Wizard Inferno Dragon Elite Barbarians
Elite Barbarians Inferno Dragon Electro Wizard Valkyrie
Wizard Valkyrie Inferno Dragon Elite Barbarians Barbarian Barrel Electro Wizard
Inferno Dragon Elite Barbarians Valkyrie
Inferno Dragon Elite Barbarians Electro Wizard
Inferno Dragon Elite Barbarians Electro Wizard
Electro Wizard Valkyrie
Electro Wizard Fireball Barbarian Barrel Valkyrie Wizard
Electro Wizard Elite Barbarians Zap Barbarian Barrel Valkyrie
Valkyrie Zap Electro Wizard Wizard Inferno Dragon Elite Barbarians
Electro Wizard Barbarian Barrel Wizard Valkyrie Elite Barbarians
Fireball Zap Barbarian Barrel Valkyrie Electro Wizard
Wizard Zap Fireball Electro Wizard Valkyrie Elite Barbarians
Zap Electro Wizard Fireball Wizard
Valkyrie Elite Barbarians Wizard Electro Wizard Fireball
Valkyrie Electro Wizard Barbarian Barrel Elite Barbarians Fireball
Electro Wizard Elite Barbarians Zap Wizard
Valkyrie Electro Wizard Zap Wizard Barbarian Barrel
Electro Wizard Elite Barbarians Zap Valkyrie Barbarian Barrel
Inferno Dragon Electro Wizard Wizard Fireball Zap
Inferno Dragon Valkyrie Wizard Elite Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Barbarian Barrel Electro Wizard Valkyrie Wizard Fireball
Wizard Barbarian Barrel Electro Wizard
Barbarian Barrel Wizard Zap Electro Wizard Valkyrie
Wizard Barbarian Barrel Zap Electro Wizard Valkyrie
Electro Wizard Zap Wizard Fireball
Barbarian Barrel Zap Electro Wizard Valkyrie Wizard
Barbarian Barrel Fireball Wizard Valkyrie Electro Wizard
Valkyrie Barbarian Barrel Elite Barbarians Inferno Dragon Wizard Electro Wizard
Wizard Fireball Electro Wizard
Fireball Elite Barbarians
Valkyrie Inferno Dragon Electro Wizard Elite Barbarians
Barbarian Barrel Wizard
Elite Barbarians Electro Wizard
Fireball Barbarian Barrel Electro Wizard Zap
Fireball Valkyrie Electro Wizard Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord