Bộ bài 4.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Chi phí trung bình của bộ bài của bạn rất cao và bạn không có máy hút tiên dược.

Nếu bạn chỉ có các đơn vị đắt tiền, bạn sẽ khó phản ứng hơn với các bước đi của đối phương.

Bạn có thể thêm Elixir collector vào bộ bài của bạn. Đây là nó:

Hãy sửa nó!

VÀ/HOẶC

Bạn có thể thay thế một vài thẻ có chi phí cao của bạn. Chẳng hạn như:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower Wizard Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard Ram Rider Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Ram Rider Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians Hog Rider Ram Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Hog Rider Ram Rider Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Hog Rider Ram Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Elite Barbarians Hog Rider Ram Rider
Giant Snowball Hog Rider Ram Rider
Zap Inferno Tower Ram Rider
Barbarian Barrel Elite Barbarians Inferno Tower Wizard
The Log Elite Barbarians Hog Rider Ram Rider
Earthquake Hog Rider Inferno Tower
Arrows
Royal Delivery Elite Barbarians Hog Rider Wizard Ram Rider
Fireball Elite Barbarians Hog Rider Inferno Tower Wizard Ram Rider
Poison Inferno Tower Wizard
Lightning Elite Barbarians Inferno Tower Wizard Ram Rider
Rocket Elite Barbarians Hog Rider Inferno Tower Wizard Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Wizard Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Inferno Tower Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fireball Hog Rider Inferno Tower Wizard Ram Rider Elite Barbarians Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

15 Zap Fireball Hog Rider Inferno Tower

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Fireball Hog Rider Ram Rider Inferno Tower Mega Knight
Elite Barbarians + Zap Fireball Hog Rider
Fireball + Zap Hog Rider Elite Barbarians Mega Knight Ram Rider
Hog Rider + Zap Fireball Elite Barbarians Mega Knight
+ Zap
+
+ Zap Fireball
+ Hog Rider Zap Fireball

Khắc tinh   52 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Mega Knight
Wizard Zap Fireball Inferno Tower
Wizard Zap Mega Knight Fireball
Fireball Ram Rider
Inferno Tower Wizard Elite Barbarians Mega Knight Fireball Hog Rider Ram Rider
Fireball Wizard
Wizard Mega Knight Elite Barbarians Fireball
Fireball Wizard Zap
Mega Knight Elite Barbarians Fireball Wizard
Elite Barbarians Inferno Tower Wizard Ram Rider
Elite Barbarians Mega Knight Inferno Tower Wizard
Mega Knight Wizard
Wizard Zap Fireball
Mega Knight Zap Fireball Ram Rider Wizard
Mega Knight Wizard Elite Barbarians
Inferno Tower Elite Barbarians Mega Knight
Fireball Elite Barbarians Mega Knight
Inferno Tower Elite Barbarians Ram Rider Mega Knight
Ram Rider Mega Knight Wizard Inferno Tower
Mega Knight Inferno Tower Zap Wizard Fireball Ram Rider Elite Barbarians
Hog Rider Fireball Wizard Elite Barbarians Ram Rider
Fireball Wizard Ram Rider
Fireball Elite Barbarians
Mega Knight Fireball Wizard Zap
Inferno Tower
Fireball
Inferno Tower Elite Barbarians
Fireball Hog Rider
Zap Fireball Ram Rider Elite Barbarians
Elite Barbarians Wizard Inferno Tower Mega Knight Fireball
Fireball Wizard Mega Knight Inferno Tower Elite Barbarians
Fireball
Fireball
Fireball Wizard Elite Barbarians Mega Knight
Fireball Mega Knight Elite Barbarians Ram Rider Inferno Tower Wizard Zap
Mega Knight Wizard Zap Fireball
Fireball Mega Knight Zap Wizard
Wizard Mega Knight
Zap Fireball Wizard
Wizard Inferno Tower
Wizard Fireball Mega Knight
Inferno Tower Zap Mega Knight
Elite Barbarians Zap Mega Knight Inferno Tower
Mega Knight Wizard Fireball Elite Barbarians
Inferno Tower Ram Rider Wizard Zap Fireball
Inferno Tower Elite Barbarians Mega Knight
Mega Knight Inferno Tower Elite Barbarians
Fireball Wizard
Elite Barbarians Mega Knight Inferno Tower
Elite Barbarians Mega Knight Ram Rider Inferno Tower
Wizard Mega Knight Hog Rider Elite Barbarians Ram Rider Inferno Tower
Inferno Tower Mega Knight Elite Barbarians
Inferno Tower Elite Barbarians
Elite Barbarians Inferno Tower
Mega Knight
Fireball Ram Rider Mega Knight Wizard
Elite Barbarians Zap Mega Knight Inferno Tower
Wizard Elite Barbarians Zap Mega Knight
Elite Barbarians Inferno Tower Mega Knight Wizard
Fireball Mega Knight Zap
Zap Mega Knight Fireball Elite Barbarians Wizard
Zap Wizard Fireball
Wizard Elite Barbarians Inferno Tower Mega Knight Fireball
Mega Knight Elite Barbarians Fireball
Inferno Tower Ram Rider Elite Barbarians Wizard Mega Knight Zap
Wizard Ram Rider Mega Knight Zap
Elite Barbarians Zap Mega Knight Inferno Tower
Inferno Tower Fireball Ram Rider Wizard Zap
Inferno Tower Elite Barbarians Mega Knight Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Mega Knight Zap Ram Rider Fireball
Wizard Mega Knight
Wizard Zap Mega Knight
Wizard Mega Knight Zap Ram Rider
Zap Fireball Wizard Ram Rider
Zap Wizard
Mega Knight Fireball Wizard Ram Rider
Wizard Mega Knight Elite Barbarians Inferno Tower
Wizard Ram Rider Fireball
Fireball Elite Barbarians Ram Rider
Ram Rider Elite Barbarians
Wizard
Mega Knight Elite Barbarians
Fireball Zap Ram Rider
Mega Knight Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord