Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Godly!

Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Bats Magic Archer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Bats Valkyrie P.E.K.K.A Magic Archer

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A Magic Archer

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie Magic Archer

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Hog Rider
Giant Snowball Bats Hog Rider
Zap Bats
Barbarian Barrel Ice Spirit Valkyrie Magic Archer
The Log Ice Spirit Hog Rider
Earthquake Hog Rider
Arrows Ice Spirit Bats
Royal Delivery Ice Spirit Bats Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A Magic Archer
Fireball Hog Rider Magic Archer
Poison Bats Magic Archer
Lightning Valkyrie Magic Archer
Rocket Hog Rider Valkyrie Magic Archer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Zap Fireball Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Zap Fireball Valkyrie Magic Archer

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Bats Valkyrie P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Zap Bats Fireball Hog Rider Valkyrie Magic Archer P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Ice Spirit Zap Bats Fireball

Sự hiệp lực   6 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Zap Hog Rider P.E.K.K.A Bats
Zap + Ice Spirit Fireball Hog Rider P.E.K.K.A
Bats + Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A Ice Spirit
Fireball + Zap Hog Rider
+ Ice Spirit Zap Fireball Bats Valkyrie P.E.K.K.A Magic Archer
+ Magic Archer Hog Rider P.E.K.K.A Bats
+ Zap Valkyrie Hog Rider Ice Spirit Bats Magic Archer
+ Valkyrie P.E.K.K.A Hog Rider

Khắc tinh   55 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Bats Valkyrie
Valkyrie Bats Fireball Zap Ice Spirit Magic Archer
Valkyrie Zap Fireball Ice Spirit Magic Archer
Fireball Magic Archer
P.E.K.K.A Bats Fireball Valkyrie Hog Rider
Fireball Magic Archer
Ice Spirit Fireball Valkyrie P.E.K.K.A
Fireball Magic Archer Ice Spirit Zap
P.E.K.K.A Valkyrie Magic Archer Fireball
P.E.K.K.A Ice Spirit Bats
Valkyrie P.E.K.K.A Ice Spirit
Valkyrie
Ice Spirit Fireball Bats Zap
Magic Archer Fireball Valkyrie Zap
P.E.K.K.A Valkyrie
Bats P.E.K.K.A Valkyrie Ice Spirit
Fireball Valkyrie P.E.K.K.A Bats Ice Spirit
P.E.K.K.A Bats Ice Spirit
P.E.K.K.A Bats Valkyrie
P.E.K.K.A Ice Spirit Valkyrie Zap Fireball
Magic Archer Fireball Hog Rider Ice Spirit
Fireball Bats Ice Spirit
Magic Archer Fireball P.E.K.K.A
Fireball Valkyrie P.E.K.K.A Zap
P.E.K.K.A Bats Magic Archer
Fireball
P.E.K.K.A Bats Valkyrie
Fireball Hog Rider Magic Archer
Zap Ice Spirit Bats Fireball
Valkyrie Fireball
Fireball Valkyrie P.E.K.K.A Ice Spirit
Fireball
P.E.K.K.A Fireball Valkyrie
Fireball Valkyrie P.E.K.K.A
Fireball Zap P.E.K.K.A Valkyrie
Zap Fireball Magic Archer Ice Spirit Bats Valkyrie
Fireball Valkyrie Zap Bats
Valkyrie Bats Ice Spirit
Zap Fireball Magic Archer
Ice Spirit
Fireball Valkyrie
Valkyrie Zap Ice Spirit P.E.K.K.A
Valkyrie P.E.K.K.A Ice Spirit Zap
Valkyrie Fireball Magic Archer Ice Spirit
Zap Fireball Bats Ice Spirit
P.E.K.K.A Bats
P.E.K.K.A Valkyrie
Magic Archer Fireball
Ice Spirit P.E.K.K.A Valkyrie
P.E.K.K.A Valkyrie
P.E.K.K.A Valkyrie Hog Rider
P.E.K.K.A Valkyrie
P.E.K.K.A Bats
P.E.K.K.A Bats
Ice Spirit P.E.K.K.A Valkyrie Bats
Fireball Magic Archer Valkyrie Bats
P.E.K.K.A Zap Bats Valkyrie
Ice Spirit Valkyrie Bats Zap P.E.K.K.A
Valkyrie P.E.K.K.A
Fireball Ice Spirit Zap Valkyrie
Zap Fireball Valkyrie Magic Archer P.E.K.K.A Ice Spirit
Zap Ice Spirit Bats Fireball
P.E.K.K.A Valkyrie Fireball Ice Spirit
Valkyrie Fireball P.E.K.K.A Magic Archer Ice Spirit
Zap P.E.K.K.A
Valkyrie Zap Bats
Zap Ice Spirit P.E.K.K.A Valkyrie
Fireball Bats Zap
P.E.K.K.A Valkyrie Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Spirit Valkyrie Magic Archer Zap Bats Fireball
Bats Ice Spirit
Zap Ice Spirit Magic Archer Bats Valkyrie
Zap Magic Archer Valkyrie
Zap Fireball Magic Archer Bats Ice Spirit
Zap Ice Spirit Magic Archer Valkyrie
Fireball Ice Spirit Valkyrie Magic Archer
Valkyrie Bats Ice Spirit Magic Archer
Fireball Ice Spirit Magic Archer
Fireball
Valkyrie
Ice Spirit
Fireball Zap
Fireball Ice Spirit Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord