Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Godly!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Executioner Inferno Dragon Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

X-Bow

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Executioner X-Bow Bandit Inferno Dragon Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

X-Bow Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

X-Bow Miner Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie X-Bow Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Miner Bandit Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Miner Bandit Inferno Dragon
Giant Snowball Miner Inferno Dragon
Zap X-Bow Bandit Inferno Dragon
Barbarian Barrel Valkyrie Executioner X-Bow Bandit Electro Wizard
The Log X-Bow Bandit
Earthquake X-Bow
Arrows
Royal Delivery Valkyrie Executioner Miner Bandit Inferno Dragon Electro Wizard
Fireball Executioner X-Bow Bandit Inferno Dragon Electro Wizard
Poison Executioner X-Bow Electro Wizard
Lightning Valkyrie Executioner X-Bow Bandit Inferno Dragon Electro Wizard
Rocket Valkyrie Executioner X-Bow Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Valkyrie Executioner

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Executioner Miner Inferno Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Miner Bandit Valkyrie Inferno Dragon Electro Wizard Executioner X-Bow

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Miner Bandit Valkyrie

Sự hiệp lực   3 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Miner Electro Wizard X-Bow Executioner Bandit
Valkyrie + Electro Wizard Executioner
Executioner + Electro Wizard Valkyrie Miner Zap
X-Bow + Zap Electro Wizard
+ Electro Wizard Zap Executioner Bandit
+ Electro Wizard Miner Zap
+
+ Miner Zap X-Bow Valkyrie Executioner Bandit

Khắc tinh   47 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Bandit X-Bow Valkyrie Electro Wizard
Electro Wizard Executioner Valkyrie Zap
Zap Electro Wizard Valkyrie Executioner
Electro Wizard Bandit Miner
Electro Wizard Inferno Dragon Miner Valkyrie Executioner
Executioner Inferno Dragon Electro Wizard
Executioner Electro Wizard Valkyrie
Executioner Electro Wizard Zap
Valkyrie Electro Wizard Executioner
Inferno Dragon Electro Wizard
Valkyrie Executioner Electro Wizard
Valkyrie Executioner
Executioner Inferno Dragon Electro Wizard Zap
Miner Valkyrie X-Bow Bandit Executioner Electro Wizard Zap
Executioner Valkyrie
Valkyrie Bandit Inferno Dragon Miner Electro Wizard
Miner Executioner Bandit Valkyrie Electro Wizard
Electro Wizard Inferno Dragon Executioner Bandit
Valkyrie Electro Wizard Executioner Inferno Dragon
Electro Wizard Zap Valkyrie Bandit Executioner
Executioner Electro Wizard Miner Bandit
Executioner Electro Wizard
X-Bow Bandit
Zap Valkyrie Executioner Electro Wizard
Inferno Dragon
Inferno Dragon Valkyrie Electro Wizard
Executioner Electro Wizard X-Bow Miner
Zap Electro Wizard Miner X-Bow
Bandit Valkyrie Miner Electro Wizard Executioner
Executioner Valkyrie Electro Wizard
Miner
Executioner Electro Wizard Valkyrie X-Bow
X-Bow Valkyrie
Electro Wizard Valkyrie Zap Executioner
Electro Wizard Zap Valkyrie Executioner
Electro Wizard Valkyrie Executioner Zap X-Bow
Valkyrie Executioner X-Bow Electro Wizard
Executioner Zap Electro Wizard
Executioner Inferno Dragon Electro Wizard
Executioner Bandit Valkyrie
Bandit Valkyrie Inferno Dragon Zap Miner Electro Wizard
Valkyrie Electro Wizard Bandit Zap
Electro Wizard Valkyrie Executioner Bandit
Electro Wizard Inferno Dragon Executioner X-Bow Zap
Electro Wizard Bandit Inferno Dragon Miner
Executioner Valkyrie Bandit Electro Wizard
Executioner Electro Wizard
Miner Inferno Dragon Bandit Electro Wizard Valkyrie Executioner
Valkyrie Executioner Bandit Electro Wizard Inferno Dragon
Inferno Dragon Miner X-Bow Valkyrie Electro Wizard Executioner
Inferno Dragon Valkyrie Executioner
Inferno Dragon Electro Wizard
Inferno Dragon Electro Wizard
Electro Wizard Valkyrie Executioner Bandit
Bandit Miner Electro Wizard Executioner Valkyrie X-Bow
Electro Wizard Bandit Executioner Zap Valkyrie X-Bow
Inferno Dragon Valkyrie Electro Wizard Executioner Zap Bandit
Bandit Valkyrie Electro Wizard Executioner
Electro Wizard Valkyrie Zap Executioner
Executioner Electro Wizard Zap Valkyrie Bandit
Zap Electro Wizard
Valkyrie Bandit Electro Wizard Executioner
Valkyrie Bandit X-Bow Electro Wizard Executioner
Electro Wizard X-Bow Zap
Executioner Electro Wizard Valkyrie X-Bow Zap
Electro Wizard Zap Valkyrie Miner
Inferno Dragon Executioner Zap Electro Wizard
Inferno Dragon Bandit Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Zap Executioner Electro Wizard
Electro Wizard Bandit Executioner
Executioner Zap Electro Wizard Valkyrie Bandit
Zap Executioner Electro Wizard X-Bow Valkyrie Bandit
Executioner Electro Wizard Zap
Zap Valkyrie Executioner Electro Wizard
Executioner X-Bow Bandit Electro Wizard Valkyrie
Valkyrie Bandit Executioner Electro Wizard Inferno Dragon Miner
Executioner Electro Wizard
Valkyrie Inferno Dragon Electro Wizard
Executioner
Bandit Electro Wizard
Executioner Bandit X-Bow Zap Electro Wizard
Electro Wizard Bandit X-Bow Executioner Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord