Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có đơn vị trên bộ!

Bạn không có bất cứ đơn vị trên bộ nào. Bạn cần chúng để cản hoặc đánh lạc hướng một vài đơn vị trên bộ khác. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Nhiều hơn bốn thần chú? Thật sao?

Có lẽ bạn có một lý do để có hơn 4 thần chú trong bộ bài của bạn. Có thể không. Nhưng nó không được khuyến khích. Hai sẽ là đủ, ba là quá đủ. Xem xét thay thế ít nhất một thẻ. Bạn có những điều sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tombstone Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Tombstone Baby Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball Tornado Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Graveyard
Giant Snowball Tombstone Baby Dragon Graveyard
Zap Tombstone Inferno Tower Graveyard
Barbarian Barrel Tombstone Inferno Tower Graveyard
The Log Tombstone Graveyard
Earthquake Tombstone Inferno Tower Graveyard
Arrows Tombstone Graveyard
Royal Delivery Baby Dragon Graveyard
Fireball Tombstone Inferno Tower Baby Dragon
Poison Tombstone Inferno Tower Graveyard
Lightning Tombstone Inferno Tower Baby Dragon
Rocket Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Tornado Baby Dragon Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Tornado Baby Dragon Freeze

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Tombstone Inferno Tower Tornado Baby Dragon Freeze

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Graveyard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Tombstone Tornado Fireball Baby Dragon Freeze Inferno Tower Graveyard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Tombstone Tornado Fireball

Sự hiệp lực   5 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Tornado Graveyard Inferno Tower
Tombstone +
Fireball + Zap Tornado Graveyard
Inferno Tower + Zap Tornado
+ Zap Fireball Inferno Tower Baby Dragon
+ Tornado
+ Graveyard
+ Freeze Zap Fireball

Khắc tinh   53 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Baby Dragon Tornado
Baby Dragon Zap Fireball Inferno Tower Tornado
Tornado Zap Baby Dragon Fireball
Fireball Baby Dragon
Tombstone Inferno Tower Fireball Baby Dragon
Fireball Baby Dragon
Baby Dragon Tornado Fireball
Fireball Baby Dragon Zap Tornado
Fireball Baby Dragon
Inferno Tower Tombstone
Tombstone Tornado Inferno Tower Freeze
Baby Dragon
Baby Dragon Zap Tombstone Tornado Fireball
Fireball Tornado Zap Baby Dragon
Tombstone Tornado Inferno Tower
Fireball Tornado Baby Dragon
Tombstone Inferno Tower Tornado Freeze
Inferno Tower Baby Dragon
Inferno Tower Tombstone Fireball Zap Tornado
Tombstone Baby Dragon Fireball
Fireball Tornado Baby Dragon
Fireball Baby Dragon
Fireball Zap Tornado Baby Dragon
Inferno Tower
Fireball
Tornado Inferno Tower Tombstone
Fireball
Zap Graveyard Freeze Fireball Tombstone
Inferno Tower Tornado Baby Dragon Tombstone Fireball
Fireball Baby Dragon Tombstone Inferno Tower Tornado
Graveyard Fireball
Fireball Baby Dragon
Fireball Tornado Tombstone
Tombstone Fireball Inferno Tower Tornado Zap Baby Dragon
Tornado Zap Baby Dragon Fireball
Fireball Tornado Baby Dragon Freeze Zap
Baby Dragon Tornado
Fireball Tornado Zap Freeze Baby Dragon
Baby Dragon Inferno Tower Tornado
Fireball
Tombstone Tornado Zap Inferno Tower
Tombstone Inferno Tower Zap
Fireball Tornado Baby Dragon
Inferno Tower Tombstone Fireball Zap Tornado Freeze
Inferno Tower Baby Dragon
Inferno Tower Tombstone
Fireball Baby Dragon
Inferno Tower
Tombstone Tornado Inferno Tower
Tombstone Inferno Tower
Inferno Tower
Tombstone Inferno Tower Tornado Graveyard
Tombstone Inferno Tower Tornado
Tornado Tombstone
Fireball Baby Dragon Tombstone Tornado
Tombstone Inferno Tower Zap
Baby Dragon Zap
Tombstone Tornado Inferno Tower
Fireball Zap Baby Dragon
Tornado Baby Dragon Zap Fireball
Zap Baby Dragon Fireball Tombstone Tornado
Tombstone Tornado Fireball Inferno Tower
Baby Dragon Fireball Tornado
Inferno Tower Tombstone Zap Tornado
Baby Dragon Tornado Tombstone Zap
Zap Tombstone Graveyard Baby Dragon Freeze Inferno Tower
Inferno Tower Tornado Baby Dragon Zap Fireball
Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Tornado Baby Dragon Zap Freeze Tombstone Fireball
Tombstone Baby Dragon
Zap Tornado Baby Dragon
Tornado Baby Dragon Zap
Baby Dragon Zap Tornado Fireball Freeze
Zap Tornado Tombstone Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Tornado
Tornado Inferno Tower Tombstone Baby Dragon
Baby Dragon Fireball Tornado
Fireball Baby Dragon
Tornado
Tornado
Fireball Zap Baby Dragon
Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord