Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Tesla Witch Ice Wizard Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Tesla Valkyrie Witch Ice Wizard Electro Wizard Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Valkyrie Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Hog Rider Witch
Zap Witch
Barbarian Barrel Tesla Valkyrie Witch Ice Wizard Electro Wizard
The Log Hog Rider Witch
Earthquake Tesla Hog Rider Witch
Arrows Witch
Royal Delivery Hog Rider Valkyrie Witch Ice Wizard Electro Wizard
Fireball Tesla Hog Rider Witch Ice Wizard Electro Wizard
Poison Witch Ice Wizard Electro Wizard
Lightning Tesla Valkyrie Witch Ice Wizard Electro Wizard
Rocket Hog Rider Valkyrie Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Witch Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Valkyrie Ice Wizard Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Ice Wizard Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Witch Ice Wizard Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Ice Wizard Tesla Hog Rider Valkyrie Electro Wizard Witch Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Zap Ice Wizard Tesla Hog Rider

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Electro Wizard Mega Knight
Tesla + Valkyrie
Hog Rider + Zap Valkyrie Witch Electro Wizard Mega Knight
Valkyrie + Tesla Hog Rider Witch Electro Wizard
+ Hog Rider Valkyrie Mega Knight
+ Mega Knight
+ Zap Hog Rider Valkyrie Mega Knight
+ Hog Rider Zap Electro Wizard Ice Wizard Witch

Khắc tinh   45 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Valkyrie Tesla Electro Wizard
Valkyrie Electro Wizard Ice Wizard Witch Zap Tesla
Electro Wizard Mega Knight Valkyrie Zap Witch Ice Wizard
Electro Wizard
Electro Wizard Mega Knight Witch Hog Rider Valkyrie Tesla Ice Wizard
Electro Wizard Ice Wizard
Mega Knight Ice Wizard Valkyrie Electro Wizard Tesla
Ice Wizard Witch Electro Wizard Tesla Zap
Valkyrie Mega Knight Electro Wizard Witch
Electro Wizard Witch Tesla Ice Wizard
Valkyrie Mega Knight Ice Wizard Tesla Witch Electro Wizard
Mega Knight Valkyrie Witch
Zap Ice Wizard Witch Tesla Electro Wizard
Mega Knight Witch Electro Wizard Tesla Ice Wizard Zap Valkyrie
Mega Knight Tesla Witch Valkyrie
Ice Wizard Valkyrie Witch Electro Wizard Mega Knight
Valkyrie Electro Wizard Tesla Mega Knight
Tesla Witch Mega Knight Ice Wizard Electro Wizard
Ice Wizard Valkyrie Electro Wizard Tesla Mega Knight
Mega Knight Electro Wizard Witch Zap Ice Wizard Tesla Valkyrie
Electro Wizard Hog Rider Witch Ice Wizard
Electro Wizard Tesla Witch Ice Wizard
Mega Knight Ice Wizard Valkyrie Electro Wizard Witch Zap
Tesla
Witch
Tesla Valkyrie Electro Wizard Ice Wizard Witch
Ice Wizard Witch Tesla Hog Rider Electro Wizard
Zap Electro Wizard Ice Wizard Witch
Electro Wizard Tesla Mega Knight Valkyrie Ice Wizard
Valkyrie Mega Knight Tesla Electro Wizard
Valkyrie Tesla Witch Ice Wizard Electro Wizard
Mega Knight Valkyrie
Mega Knight Tesla Valkyrie Ice Wizard Zap Witch Electro Wizard
Ice Wizard Mega Knight Electro Wizard Zap Tesla Valkyrie Witch
Mega Knight Electro Wizard Valkyrie Zap
Valkyrie Witch Ice Wizard Mega Knight Electro Wizard Tesla
Zap Ice Wizard Electro Wizard
Tesla Ice Wizard Witch Electro Wizard
Valkyrie Mega Knight Witch
Valkyrie Witch Tesla Ice Wizard Mega Knight Electro Wizard Zap
Valkyrie Ice Wizard Witch Zap Mega Knight Electro Wizard
Electro Wizard Valkyrie Witch Ice Wizard Mega Knight Tesla
Tesla Electro Wizard Zap Witch Ice Wizard
Tesla Ice Wizard Mega Knight Electro Wizard
Mega Knight Valkyrie Electro Wizard
Ice Wizard Tesla Electro Wizard
Ice Wizard Electro Wizard Mega Knight Valkyrie Tesla
Ice Wizard Electro Wizard Witch Mega Knight Valkyrie Tesla
Valkyrie Electro Wizard Mega Knight Hog Rider Tesla
Tesla Witch Valkyrie Mega Knight
Witch Electro Wizard Ice Wizard Tesla
Electro Wizard Witch Tesla
Electro Wizard Ice Wizard Mega Knight Valkyrie Tesla Witch
Electro Wizard Mega Knight Ice Wizard Valkyrie Tesla
Electro Wizard Ice Wizard Witch Zap Tesla Valkyrie Mega Knight
Zap Witch Electro Wizard Mega Knight Valkyrie
Witch Valkyrie Ice Wizard Tesla Electro Wizard Mega Knight
Valkyrie Zap Mega Knight Electro Wizard
Ice Wizard Tesla Mega Knight Witch Zap Electro Wizard Valkyrie
Electro Wizard Zap Tesla Witch Ice Wizard
Valkyrie Electro Wizard Mega Knight Tesla Ice Wizard Witch
Valkyrie Tesla Electro Wizard Mega Knight
Electro Wizard Ice Wizard Mega Knight Zap Tesla
Ice Wizard Electro Wizard Valkyrie Tesla Mega Knight Zap Witch
Electro Wizard Zap Ice Wizard Valkyrie Witch Mega Knight
Tesla Zap Electro Wizard Ice Wizard Witch
Mega Knight Witch Tesla Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Mega Knight Electro Wizard Witch Ice Wizard Valkyrie
Electro Wizard Mega Knight Witch Tesla
Mega Knight Zap Ice Wizard Electro Wizard Tesla Witch Valkyrie
Electro Wizard Zap Mega Knight Tesla Ice Wizard Valkyrie Witch
Electro Wizard Zap Ice Wizard Witch Tesla
Zap Valkyrie Witch Tesla Electro Wizard Ice Wizard
Mega Knight Valkyrie Electro Wizard Tesla Witch Ice Wizard
Valkyrie Ice Wizard Witch Electro Wizard Mega Knight Tesla
Electro Wizard Tesla Ice Wizard Witch
Valkyrie Electro Wizard
Witch Tesla Electro Wizard Mega Knight
Electro Wizard Witch Zap
Tesla Mega Knight Witch Ice Wizard Electro Wizard Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord