Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tuyệt!

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Magic Archer Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

P.E.K.K.A Bandit Royal Ghost Magic Archer Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram Bandit Royal Ghost

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Battle Ram P.E.K.K.A Bandit Royal Ghost Magic Archer

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Bandit Royal Ghost Magic Archer Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Battle Ram
Giant Snowball Battle Ram
Zap Battle Ram Bandit
Barbarian Barrel Bandit Magic Archer
The Log Battle Ram Bandit
Earthquake
Arrows
Royal Delivery
Fireball Battle Ram Magic Archer Electro Wizard
Poison Magic Archer Electro Wizard
Lightning Battle Ram Magic Archer Electro Wizard
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Poison Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Poison Royal Ghost Magic Archer

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Battle Ram Poison P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bandit Royal Ghost Battle Ram Poison Magic Archer Electro Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Bandit Royal Ghost Battle Ram

Sự hiệp lực   6 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + P.E.K.K.A Electro Wizard Poison Battle Ram Bandit
Battle Ram + Poison Bandit Zap Electro Wizard Royal Ghost Magic Archer
Poison + Battle Ram P.E.K.K.A Zap Bandit
P.E.K.K.A + Zap Electro Wizard Bandit Poison Royal Ghost Magic Archer
+ Battle Ram P.E.K.K.A Electro Wizard Zap Poison
+ P.E.K.K.A Battle Ram
+ P.E.K.K.A Battle Ram
+ P.E.K.K.A Zap Battle Ram Bandit

Khắc tinh   56 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard Poison Royal Ghost Magic Archer Zap
Electro Wizard Zap Poison Magic Archer Royal Ghost
Poison Electro Wizard Bandit Magic Archer
P.E.K.K.A Poison Electro Wizard Battle Ram
Poison Electro Wizard P.E.K.K.A
Poison Electro Wizard Zap Magic Archer
Royal Ghost P.E.K.K.A Poison Magic Archer Electro Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard Battle Ram
Poison
Poison Zap Electro Wizard
Poison Electro Wizard Bandit Zap Royal Ghost Magic Archer
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Electro Wizard Bandit
Electro Wizard Royal Ghost P.E.K.K.A Bandit Poison
P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Electro Wizard Zap Bandit
Magic Archer Poison Electro Wizard Bandit Royal Ghost Battle Ram
Poison Electro Wizard
Poison Royal Ghost P.E.K.K.A Zap Electro Wizard
P.E.K.K.A Magic Archer
Poison
P.E.K.K.A Electro Wizard
Magic Archer Poison Battle Ram Electro Wizard
Bandit Royal Ghost Poison Electro Wizard
Poison Electro Wizard P.E.K.K.A Royal Ghost
Poison
P.E.K.K.A Battle Ram Poison Electro Wizard
Poison P.E.K.K.A
Poison Electro Wizard Royal Ghost Zap P.E.K.K.A
Zap Electro Wizard Poison Magic Archer
Electro Wizard Royal Ghost Zap
Poison Electro Wizard Royal Ghost
Poison Zap Electro Wizard Magic Archer
Electro Wizard Poison
Bandit Poison
Bandit Zap P.E.K.K.A Electro Wizard
Bandit Electro Wizard P.E.K.K.A Zap
Poison Electro Wizard Magic Archer Royal Ghost Bandit
Electro Wizard Poison Zap
P.E.K.K.A Electro Wizard Bandit
P.E.K.K.A Royal Ghost Bandit Electro Wizard
Magic Archer Poison Electro Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A Royal Ghost Bandit
P.E.K.K.A Electro Wizard Royal Ghost Bandit
P.E.K.K.A Electro Wizard Battle Ram Poison
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Battle Ram Electro Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard
Electro Wizard Royal Ghost P.E.K.K.A Bandit
Electro Wizard Magic Archer Bandit Royal Ghost Poison
Electro Wizard P.E.K.K.A Poison Royal Ghost Bandit Zap Battle Ram
Electro Wizard Zap Bandit Poison P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Bandit Poison Electro Wizard
Poison Electro Wizard Zap Royal Ghost
Poison Royal Ghost Bandit Zap Electro Wizard Magic Archer P.E.K.K.A
Electro Wizard Zap Poison
P.E.K.K.A Electro Wizard Bandit
Magic Archer Bandit Royal Ghost Electro Wizard P.E.K.K.A Poison
Electro Wizard Zap P.E.K.K.A
Poison Electro Wizard Zap
P.E.K.K.A Zap Electro Wizard
Poison Electro Wizard Zap
P.E.K.K.A Bandit Royal Ghost

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Poison Magic Archer Zap Electro Wizard Royal Ghost
Poison Royal Ghost Bandit Electro Wizard
Zap Poison Bandit Royal Ghost Electro Wizard Magic Archer
Electro Wizard Zap Royal Ghost Magic Archer Bandit Poison
Electro Wizard Poison Zap Magic Archer
Zap Royal Ghost Electro Wizard Poison Magic Archer
Poison Electro Wizard Magic Archer Bandit Royal Ghost
Electro Wizard Bandit
Poison Electro Wizard Magic Archer
Bandit Electro Wizard Poison Royal Ghost
Poison Battle Ram
Battle Ram Electro Wizard
Bandit Electro Wizard
Poison Battle Ram Zap Electro Wizard Bandit
Magic Archer Battle Ram
Electro Wizard Battle Ram Zap
Electro Wizard P.E.K.K.A Royal Ghost Bandit
Zap
Battle Ram
Electro Wizard Poison Bandit Royal Ghost

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord