Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Musketeer Giant Bowler

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Arrows Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Giant

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant Skeleton Army
Giant Snowball Mega Minion Musketeer Skeleton Army
Zap Skeleton Army
Barbarian Barrel Musketeer Skeleton Army
The Log Musketeer Skeleton Army
Earthquake Skeleton Army
Arrows Skeleton Army
Royal Delivery Mega Minion Musketeer Skeleton Army Bowler
Fireball Mega Minion Musketeer Skeleton Army Bowler
Poison Mega Minion Musketeer Skeleton Army
Lightning Mega Minion Musketeer Bowler
Rocket Musketeer Bowler

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Arrows

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Arrows Bowler

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Mega Minion Skeleton Army Bowler

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Arrows Mega Minion Skeleton Army Musketeer Giant Bowler Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Arrows Mega Minion Skeleton Army

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Giant Lightning
Arrows + Giant Lightning
Mega Minion + Zap Giant Bowler
Musketeer + Giant Bowler
+ Mega Minion Musketeer Bowler Arrows Zap Skeleton Army
+ Giant
+ Giant Mega Minion Musketeer
+ Arrows Zap

Khắc tinh   73 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bowler Mega Minion
Arrows Zap Skeleton Army Lightning Musketeer Mega Minion
Zap Bowler Skeleton Army Arrows
Arrows
Giant Mega Minion Bowler Musketeer Skeleton Army Lightning
Arrows Mega Minion Lightning Musketeer
Mega Minion Bowler Skeleton Army Musketeer
Arrows Musketeer Zap Mega Minion
Bowler Lightning Mega Minion Arrows Skeleton Army
Skeleton Army Mega Minion Musketeer
Bowler Skeleton Army Lightning Mega Minion Musketeer
Skeleton Army Bowler
Mega Minion Lightning Musketeer Zap
Arrows Mega Minion Bowler Skeleton Army Zap Musketeer
Skeleton Army Bowler Musketeer
Skeleton Army Mega Minion Bowler Musketeer
Lightning Bowler Skeleton Army Mega Minion Musketeer
Skeleton Army Bowler Mega Minion Musketeer
Mega Minion Bowler Musketeer
Lightning Skeleton Army Bowler Musketeer Mega Minion Zap
Lightning Musketeer Bowler Giant
Musketeer Lightning Mega Minion
Lightning Musketeer Mega Minion
Bowler Lightning Skeleton Army Zap Arrows
Musketeer Mega Minion Skeleton Army
Lightning
Skeleton Army Mega Minion Musketeer
Lightning Bowler Musketeer Giant Mega Minion
Lightning Zap Skeleton Army Musketeer Mega Minion
Bowler Lightning Mega Minion Musketeer
Bowler Skeleton Army Mega Minion
Lightning
Mega Minion Bowler Musketeer Lightning Giant
Lightning Skeleton Army Bowler
Arrows Bowler Zap Skeleton Army
Bowler Skeleton Army Arrows Zap
Bowler Arrows Skeleton Army Mega Minion Lightning Musketeer Zap
Arrows Bowler Mega Minion Musketeer Skeleton Army
Arrows Zap
Musketeer Mega Minion Lightning
Lightning Bowler Musketeer
Skeleton Army Zap Mega Minion Musketeer
Skeleton Army Mega Minion Zap
Lightning Bowler Mega Minion Arrows Musketeer
Mega Minion Musketeer Lightning Zap
Mega Minion Skeleton Army Musketeer Lightning Bowler
Skeleton Army Mega Minion Bowler Musketeer Lightning
Lightning Musketeer Mega Minion
Mega Minion Musketeer Skeleton Army Bowler
Skeleton Army Bowler Mega Minion
Skeleton Army Bowler Giant Lightning Musketeer Mega Minion
Musketeer Mega Minion
Skeleton Army Mega Minion Musketeer
Mega Minion Skeleton Army
Mega Minion Skeleton Army Bowler Musketeer
Mega Minion Arrows Lightning Bowler Musketeer
Skeleton Army Musketeer Mega Minion Bowler Zap
Musketeer Lightning Zap Mega Minion Skeleton Army
Musketeer Skeleton Army Bowler
Lightning Zap Mega Minion Bowler Arrows
Lightning Zap Musketeer Mega Minion Bowler Skeleton Army Arrows
Musketeer Zap Lightning Mega Minion Skeleton Army
Bowler Skeleton Army Lightning Musketeer Mega Minion
Skeleton Army Lightning Musketeer Bowler Mega Minion
Skeleton Army Bowler Zap Musketeer Lightning
Skeleton Army Arrows Zap Mega Minion Bowler
Lightning Mega Minion Zap Skeleton Army
Arrows Mega Minion Zap Musketeer
Bowler Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Bowler Skeleton Army Arrows Musketeer
Bowler Mega Minion Arrows
Skeleton Army Arrows Bowler Zap Mega Minion Musketeer
Zap Bowler Arrows Musketeer Mega Minion
Arrows Zap Mega Minion Musketeer
Bowler Zap Arrows Mega Minion Musketeer
Bowler Arrows Mega Minion Musketeer
Skeleton Army Musketeer Mega Minion Bowler
Musketeer Arrows Mega Minion
Mega Minion Lightning Skeleton Army Musketeer
Skeleton Army Musketeer
Arrows Bowler
Bowler Mega Minion Musketeer
Bowler Zap Musketeer Mega Minion Lightning
Lightning Musketeer Mega Minion Bowler

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord